&Nu Status


Mail log för September - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7794776133-14.0777.06199.580.42
obfuscate1052104570.3619.85799.330.67
obfuscate100997039-3.17811.05196.133.87
obfuscate823770531.8757.88793.566.44
obfuscate7307273-3.7518.66799.590.41
obfuscate58457680.2698.75098.631.37
obfuscate5795772-0.60819.50099.650.35
obfuscate5765733-6.7669.66799.480.52
obfuscate553526270.2978.55695.124.88
obfuscate51451130.9337.33399.420.58
obfuscate4434430-1.2530.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7794776133-14.0777.06199.580.42
obfuscate1052104570.3619.85799.330.67
obfuscate100997039-3.17811.05196.133.87
obfuscate823770531.8757.88793.566.44
obfuscate7307273-3.7518.66799.590.41
obfuscate5795772-0.60819.50099.650.35
obfuscate58457680.2698.75098.631.37
obfuscate5765733-6.7669.66799.480.52
obfuscate553526270.2978.55695.124.88
obfuscate51451130.9337.33399.420.58
obfuscate4434430-1.2530.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate823770531.8757.88793.566.44
obfuscate100997039-3.17811.05196.133.87
obfuscate7794776133-14.0777.06199.580.42
obfuscate553526270.2978.55695.124.88
obfuscate6655110.85513.63683.3316.67
obfuscate58457680.2698.75098.631.37
obfuscate1052104570.3619.85799.330.67
obfuscate1711665-1.1998.80097.082.92
obfuscate1831794-9.7046.25097.812.19
obfuscate7307273-3.7518.66799.590.41
obfuscate51451130.9337.33399.420.58

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1211210-64.2810.000100.000.00
obfuscate71710-59.5070.000100.000.00
obfuscate3983962-22.58311.00099.500.50
obfuscate23230-16.3480.000100.000.00
obfuscate7794776133-14.0777.06199.580.42
obfuscate2072070-12.7390.000100.000.00
obfuscate3373370-11.6940.000100.000.00
obfuscate1831794-9.7046.25097.812.19
obfuscate5765733-6.7669.66799.480.52
obfuscate17170-5.5290.000100.000.00
obfuscate7307273-3.7518.66799.590.41

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5795772-0.60819.50099.650.35
obfuscate10911.00014.00090.0010.00
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate6655110.85513.63683.3316.67
obfuscate47452-0.24412.00095.744.26
obfuscate100997039-3.17811.05196.133.87
obfuscate3983962-22.58311.00099.500.50
obfuscate1052104570.3619.85799.330.67
obfuscate5765733-6.7669.66799.480.52
obfuscate34331-2.3649.00097.062.94
obfuscate1711665-1.1998.80097.082.92

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1681680-0.0650.000100.000.00
obfuscate660-0.1670.000100.000.00
obfuscate1211210-64.2810.000100.000.00
obfuscate252500.4400.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate4434430-1.2530.000100.000.00
obfuscate121201.9170.000100.000.00
obfuscate10100-2.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate6655110.85513.63683.3316.67
obfuscate131121.0917.00084.6215.38
obfuscate9810.2506.00088.8911.11
obfuscate10911.00014.00090.0010.00
obfuscate823770531.8757.88793.566.44
obfuscate191810.4447.00094.745.26
obfuscate553526270.2978.55695.124.88
obfuscate47452-0.24412.00095.744.26
obfuscate100997039-3.17811.05196.133.87
obfuscate34331-2.3649.00097.062.94

Mest Spam med ratio 29.3 var:
Wed Sep 4 11:59:56 2019; Spam; 29.3; obfuscate; Mr.Emmanuel Sender ; JUNK Attention;
Mest Ham med ratio -106.7 var:
Mon Sep 16 04:56:05 2019; Mail; -106.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JTjSBNYXJ0aW4gQmVpa2Ug;

215 st Spam och 19014 st Ham ger totalt 19229 st Mail (01% spam) till 90 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0465


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 2 11:42:01 EDT 2019