&Nu Status


Mail log för 12 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263242-11.46514.80099.390.61
obfuscate333300.6240.000100.000.00
obfuscate272611.1659.90096.303.70
obfuscate232300.2170.000100.000.00
obfuscate20200-3.2600.000100.000.00
obfuscate181800.4280.000100.000.00
obfuscate18180-4.3780.000100.000.00
obfuscate17170-4.7880.000100.000.00
obfuscate17170-1.4470.000100.000.00
obfuscate151501.4070.000100.000.00
obfuscate151501.2270.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263242-11.46514.80099.390.61
obfuscate333300.6240.000100.000.00
obfuscate272611.1659.90096.303.70
obfuscate232300.2170.000100.000.00
obfuscate20200-3.2600.000100.000.00
obfuscate181800.4280.000100.000.00
obfuscate18180-4.3780.000100.000.00
obfuscate17170-4.7880.000100.000.00
obfuscate17170-1.4470.000100.000.00
obfuscate151501.4070.000100.000.00
obfuscate151501.2270.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263242-11.46514.80099.390.61
obfuscate272611.1659.90096.303.70
obfuscate131210.7087.10092.317.69
obfuscate141310.7006.60092.867.14
obfuscate3211.00012.60066.6733.33
obfuscate871-14.9296.00087.5012.50
obfuscate12120-15.6830.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate232300.2170.000100.000.00
obfuscate333300.6240.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.3000.000100.000.00
obfuscate220-45.4000.000100.000.00
obfuscate550-21.0200.000100.000.00
obfuscate12120-15.6830.000100.000.00
obfuscate871-14.9296.00087.5012.50
obfuscate3263242-11.46514.80099.390.61
obfuscate110-6.1000.000100.000.00
obfuscate17170-4.7880.000100.000.00
obfuscate18180-4.3780.000100.000.00
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3263242-11.46514.80099.390.61
obfuscate3211.00012.60066.6733.33
obfuscate272611.1659.90096.303.70
obfuscate131210.7087.10092.317.69
obfuscate141310.7006.60092.867.14
obfuscate871-14.9296.00087.5012.50
obfuscate12120-15.6830.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate232300.2170.000100.000.00
obfuscate333300.6240.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-15.6830.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate232300.2170.000100.000.00
obfuscate333300.6240.000100.000.00
obfuscate550-21.0200.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00
obfuscate17170-4.7880.000100.000.00
obfuscate181800.4280.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3211.00012.60066.6733.33
obfuscate871-14.9296.00087.5012.50
obfuscate131210.7087.10092.317.69
obfuscate141310.7006.60092.867.14
obfuscate272611.1659.90096.303.70
obfuscate3263242-11.46514.80099.390.61
obfuscate12120-15.6830.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate232300.2170.000100.000.00
obfuscate333300.6240.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.7 var:
Mon Aug 12 09:37:52 2019; Spam; 19.7; obfuscate; Ms Juliana Chings ; JUNK Re CONTACT AGENT DANNY HE CAN HELP YOU 104.238.223.48...
Mest Ham med ratio -104.9 var:
Mon Aug 12 00:07:13 2019; Mail; -104.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBUaG9tYXMgTGluZG9m; ...

7 st Spam och 653 st Ham ger totalt 660 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Aug 13 11:37:00 EDT 2019