&Nu Status


Mail log för 11 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2462460-8.1200.000100.000.00
obfuscate343400.9210.000100.000.00
obfuscate262510.77613.20096.153.85
obfuscate232300.6870.000100.000.00
obfuscate191900.9050.000100.000.00
obfuscate181710.67610.50094.445.56
obfuscate17170-1.2590.000100.000.00
obfuscate15150-0.2470.000100.000.00
obfuscate141401.2570.000100.000.00
obfuscate11110-7.6730.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2462460-8.1200.000100.000.00
obfuscate343400.9210.000100.000.00
obfuscate262510.77613.20096.153.85
obfuscate232300.6870.000100.000.00
obfuscate191900.9050.000100.000.00
obfuscate181710.67610.50094.445.56
obfuscate17170-1.2590.000100.000.00
obfuscate15150-0.2470.000100.000.00
obfuscate141401.2570.000100.000.00
obfuscate11110-7.6730.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181710.67610.50094.445.56
obfuscate262510.77613.20096.153.85
obfuscate220-97.8000.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate141401.2570.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.5330.000100.000.00
obfuscate6601.9330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.8000.000100.000.00
obfuscate330-31.7330.000100.000.00
obfuscate770-13.6710.000100.000.00
obfuscate990-10.2780.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00
obfuscate2462460-8.1200.000100.000.00
obfuscate11110-7.6730.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate110-3.1000.000100.000.00
obfuscate440-2.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262510.77613.20096.153.85
obfuscate181710.67610.50094.445.56
obfuscate220-97.8000.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate141401.2570.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.5330.000100.000.00
obfuscate6601.9330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.8000.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate141401.2570.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.5330.000100.000.00
obfuscate6601.9330.000100.000.00
obfuscate330-31.7330.000100.000.00
obfuscate15150-0.2470.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181710.67610.50094.445.56
obfuscate262510.77613.20096.153.85
obfuscate220-97.8000.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate141401.2570.000100.000.00
obfuscate2200.3500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate660-1.5330.000100.000.00
obfuscate6601.9330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.2 var:
Sun Aug 11 09:42:35 2019; Spam; 13.2; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Vi tror att du gillar dessa pins; ...
Mest Ham med ratio -104.9 var:
Sun Aug 11 17:00:32 2019; Mail; -104.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBUaG9tYXMgTGluZG9m; ...

2 st Spam och 526 st Ham ger totalt 528 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.8500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Aug 12 11:37:00 EDT 2019