&Nu Status


Mail log för 10 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053041-2.9609.80099.670.33
obfuscate151411.22110.00093.336.67
obfuscate141310.8699.80092.867.14
obfuscate14131-0.0776.10092.867.14
obfuscate14131-8.20813.30092.867.14
obfuscate121200.8420.000100.000.00
obfuscate11110-16.9910.000100.000.00
obfuscate111100.8270.000100.000.00
obfuscate10100-37.9500.000100.000.00
obfuscate1091-43.6000.00090.0010.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053041-2.9609.80099.670.33
obfuscate151411.22110.00093.336.67
obfuscate141310.8699.80092.867.14
obfuscate14131-0.0776.10092.867.14
obfuscate14131-8.20813.30092.867.14
obfuscate121200.8420.000100.000.00
obfuscate11110-16.9910.000100.000.00
obfuscate111100.8270.000100.000.00
obfuscate10100-37.9500.000100.000.00
obfuscate1091-43.6000.00090.0010.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate151411.22110.00093.336.67
obfuscate3053041-2.9609.80099.670.33
obfuscate141310.8699.80092.867.14
obfuscate14131-0.0776.10092.867.14
obfuscate14131-8.20813.30092.867.14
obfuscate1091-43.6000.00090.0010.00
obfuscate11110-16.9910.000100.000.00
obfuscate6600.4000.000100.000.00
obfuscate4400.2750.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate220-47.3500.000100.000.00
obfuscate1091-43.6000.00090.0010.00
obfuscate10100-37.9500.000100.000.00
obfuscate11110-16.9910.000100.000.00
obfuscate880-11.3870.000100.000.00
obfuscate14131-8.20813.30092.867.14
obfuscate880-3.3750.000100.000.00
obfuscate3053041-2.9609.80099.670.33
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-8.20813.30092.867.14
obfuscate151411.22110.00093.336.67
obfuscate3053041-2.9609.80099.670.33
obfuscate141310.8699.80092.867.14
obfuscate14131-0.0776.10092.867.14
obfuscate11110-16.9910.000100.000.00
obfuscate6600.4000.000100.000.00
obfuscate4400.2750.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-16.9910.000100.000.00
obfuscate6600.4000.000100.000.00
obfuscate4400.2750.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate2200.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate6601.3330.000100.000.00
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-43.6000.00090.0010.00
obfuscate141310.8699.80092.867.14
obfuscate14131-0.0776.10092.867.14
obfuscate14131-8.20813.30092.867.14
obfuscate151411.22110.00093.336.67
obfuscate3053041-2.9609.80099.670.33
obfuscate11110-16.9910.000100.000.00
obfuscate6600.4000.000100.000.00
obfuscate4400.2750.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.3 var:
Sat Aug 10 05:47:41 2019; Spam; 13.3; obfuscate; Nespresso ; JUNK UTF-8QDagens20beslut3A20sista20chansen20att20bek; ...
Mest Ham med ratio -97.8 var:
Sat Aug 10 01:40:26 2019; Mail; -97.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEb3JlZW4gUm9iaW5z; ...

6 st Spam och 480 st Ham ger totalt 486 st Mail (01% spam) till 33 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Aug 11 11:37:00 EDT 2019