&Nu Status


Mail log för 9 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3363333-3.4869.30099.110.89
obfuscate323200.1970.000100.000.00
obfuscate262331.00410.76788.4611.54
obfuscate24222-5.7738.15091.678.33
obfuscate20200-4.2050.000100.000.00
obfuscate16160-0.2000.000100.000.00
obfuscate14140-12.8790.000100.000.00
obfuscate10100-0.6400.000100.000.00
obfuscate9901.1000.000100.000.00
obfuscate9900.5670.000100.000.00
obfuscate990-9.1330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3363333-3.4869.30099.110.89
obfuscate323200.1970.000100.000.00
obfuscate262331.00410.76788.4611.54
obfuscate24222-5.7738.15091.678.33
obfuscate20200-4.2050.000100.000.00
obfuscate16160-0.2000.000100.000.00
obfuscate14140-12.8790.000100.000.00
obfuscate10100-0.6400.000100.000.00
obfuscate9901.1000.000100.000.00
obfuscate9900.5670.000100.000.00
obfuscate990-9.1330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262331.00410.76788.4611.54
obfuscate3363333-3.4869.30099.110.89
obfuscate24222-5.7738.15091.678.33
obfuscate761-0.13311.50085.7114.29
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-46.5500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate20200-4.2050.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate220-46.5500.000100.000.00
obfuscate990-22.5440.000100.000.00
obfuscate14140-12.8790.000100.000.00
obfuscate880-11.1250.000100.000.00
obfuscate990-9.1330.000100.000.00
obfuscate24222-5.7738.15091.678.33
obfuscate20200-4.2050.000100.000.00
obfuscate3363333-3.4869.30099.110.89
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate10100-0.6400.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-0.13311.50085.7114.29
obfuscate262331.00410.76788.4611.54
obfuscate3363333-3.4869.30099.110.89
obfuscate24222-5.7738.15091.678.33
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-46.5500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate20200-4.2050.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-46.5500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate20200-4.2050.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate323200.1970.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate880-11.1250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-0.13311.50085.7114.29
obfuscate262331.00410.76788.4611.54
obfuscate24222-5.7738.15091.678.33
obfuscate3363333-3.4869.30099.110.89
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate220-46.5500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.3000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate20200-4.2050.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.6 var:
Fri Aug 9 18:20:35 2019; Spam; 11.6; obfuscate; Swish ; JUNK UTF-8QFC3A5_dina_pengar_(94.48673_SEK)_utbetalade_idag_via_Swish; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Fri Aug 9 15:50:57 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; Nata Nengatika wants to be friends on Facebook; ...

9 st Spam och 595 st Ham ger totalt 604 st Mail (01% spam) till 37 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Aug 10 11:37:00 EDT 2019