&Nu Status


Mail log för 8 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3663651-6.1789.80099.730.27
obfuscate333210.59410.20096.973.03
obfuscate32302-2.71710.65093.756.25
obfuscate292541.14014.10086.2113.79
obfuscate232300.8090.000100.000.00
obfuscate23230-7.5870.000100.000.00
obfuscate232300.0520.000100.000.00
obfuscate222110.92410.20095.454.55
obfuscate202000.8750.000100.000.00
obfuscate171611.47512.20094.125.88
obfuscate17170-0.1060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3663651-6.1789.80099.730.27
obfuscate333210.59410.20096.973.03
obfuscate32302-2.71710.65093.756.25
obfuscate292541.14014.10086.2113.79
obfuscate232300.8090.000100.000.00
obfuscate23230-7.5870.000100.000.00
obfuscate232300.0520.000100.000.00
obfuscate222110.92410.20095.454.55
obfuscate202000.8750.000100.000.00
obfuscate17170-0.1060.000100.000.00
obfuscate171611.47512.20094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate292541.14014.10086.2113.79
obfuscate32302-2.71710.65093.756.25
obfuscate171611.47512.20094.125.88
obfuscate222110.92410.20095.454.55
obfuscate333210.59410.20096.973.03
obfuscate3663651-6.1789.80099.730.27
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate550-19.5200.000100.000.00
obfuscate440-23.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate990-42.3780.000100.000.00
obfuscate440-23.0000.000100.000.00
obfuscate550-19.5200.000100.000.00
obfuscate11110-17.3820.000100.000.00
obfuscate880-11.6620.000100.000.00
obfuscate23230-7.5870.000100.000.00
obfuscate13130-6.4620.000100.000.00
obfuscate3663651-6.1789.80099.730.27

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate292541.14014.10086.2113.79
obfuscate171611.47512.20094.125.88
obfuscate32302-2.71710.65093.756.25
obfuscate222110.92410.20095.454.55
obfuscate333210.59410.20096.973.03
obfuscate3663651-6.1789.80099.730.27
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate550-19.5200.000100.000.00
obfuscate440-23.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate550-19.5200.000100.000.00
obfuscate440-23.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate111100.9270.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate11110-17.3820.000100.000.00
obfuscate17170-0.1060.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate292541.14014.10086.2113.79
obfuscate32302-2.71710.65093.756.25
obfuscate171611.47512.20094.125.88
obfuscate222110.92410.20095.454.55
obfuscate333210.59410.20096.973.03
obfuscate3663651-6.1789.80099.730.27
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate550-19.5200.000100.000.00
obfuscate440-23.0000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 24.8 var:
Thu Aug 8 01:33:54 2019; Spam; 24.8; obfuscate; kristen brittingham ; JUNK Fwd ; ...
Mest Ham med ratio -97.8 var:
Thu Aug 8 00:55:26 2019; Mail; -97.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBEb3JlZW4gUm9iaW5z; ...

10 st Spam och 760 st Ham ger totalt 770 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.0100


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Aug 9 11:37:00 EDT 2019