&Nu Status


Mail log för 7 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4174161-4.9939.80099.760.24
obfuscate282711.1308.40096.433.57
obfuscate282800.6320.000100.000.00
obfuscate232300.5260.000100.000.00
obfuscate19190-9.3260.000100.000.00
obfuscate18171-1.52913.70094.445.56
obfuscate181800.1220.000100.000.00
obfuscate171700.2940.000100.000.00
obfuscate14140-5.4430.000100.000.00
obfuscate14140-1.5430.000100.000.00
obfuscate131301.3850.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4174161-4.9939.80099.760.24
obfuscate282800.6320.000100.000.00
obfuscate282711.1308.40096.433.57
obfuscate232300.5260.000100.000.00
obfuscate19190-9.3260.000100.000.00
obfuscate181800.1220.000100.000.00
obfuscate171700.2940.000100.000.00
obfuscate18171-1.52913.70094.445.56
obfuscate14140-5.4430.000100.000.00
obfuscate14140-1.5430.000100.000.00
obfuscate131301.3850.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate18171-1.52913.70094.445.56
obfuscate4174161-4.9939.80099.760.24
obfuscate282711.1308.40096.433.57
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate111100.8450.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate101001.5100.000100.000.00
obfuscate232300.5260.000100.000.00
obfuscate121200.0750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate330-63.6000.000100.000.00
obfuscate880-23.8500.000100.000.00
obfuscate19190-9.3260.000100.000.00
obfuscate11110-9.2450.000100.000.00
obfuscate12120-8.6330.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate14140-5.4430.000100.000.00
obfuscate4174161-4.9939.80099.760.24
obfuscate14140-1.5430.000100.000.00
obfuscate18171-1.52913.70094.445.56

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.52913.70094.445.56
obfuscate4174161-4.9939.80099.760.24
obfuscate282711.1308.40096.433.57
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate111100.8450.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate101001.5100.000100.000.00
obfuscate232300.5260.000100.000.00
obfuscate121200.0750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate111100.8450.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate101001.5100.000100.000.00
obfuscate232300.5260.000100.000.00
obfuscate121200.0750.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate131301.3850.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate19190-9.3260.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.5000.00100.00
obfuscate18171-1.52913.70094.445.56
obfuscate282711.1308.40096.433.57
obfuscate4174161-4.9939.80099.760.24
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate111100.8450.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate101001.5100.000100.000.00
obfuscate232300.5260.000100.000.00
obfuscate121200.0750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.7 var:
Wed Aug 7 11:55:08 2019; Spam; 13.7; obfuscate; Nespresso ; JUNK UTF-8QDagens20beslut3A20sista20chansen20att20bek; ...
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Wed Aug 7 15:34:10 2019; Mail; -106.8; obfuscate; Facebook ; Dwi Asia wants to be friends on Facebook; ...

4 st Spam och 752 st Ham ger totalt 756 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Aug 8 11:37:00 EDT 2019