&Nu Status


Mail log för 6 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3433430-3.8570.000100.000.00
obfuscate34331-0.61511.70097.062.94
obfuscate33330-2.9940.000100.000.00
obfuscate282530.78410.20089.2910.71
obfuscate26260-0.0120.000100.000.00
obfuscate212010.68020.10095.244.76
obfuscate161510.98011.00093.756.25
obfuscate14140-13.3140.000100.000.00
obfuscate14140-19.8570.000100.000.00
obfuscate13130-6.0080.000100.000.00
obfuscate121201.4330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3433430-3.8570.000100.000.00
obfuscate34331-0.61511.70097.062.94
obfuscate33330-2.9940.000100.000.00
obfuscate26260-0.0120.000100.000.00
obfuscate282530.78410.20089.2910.71
obfuscate212010.68020.10095.244.76
obfuscate161510.98011.00093.756.25
obfuscate14140-13.3140.000100.000.00
obfuscate14140-19.8570.000100.000.00
obfuscate13130-6.0080.000100.000.00
obfuscate121201.4330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate282530.78410.20089.2910.71
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate34331-0.61511.70097.062.94
obfuscate212010.68020.10095.244.76
obfuscate161510.98011.00093.756.25
obfuscate8800.9630.000100.000.00
obfuscate770-55.1430.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate330-95.8000.000100.000.00
obfuscate770-55.1430.000100.000.00
obfuscate14140-19.8570.000100.000.00
obfuscate14140-13.3140.000100.000.00
obfuscate880-11.2500.000100.000.00
obfuscate110-6.1000.000100.000.00
obfuscate13130-6.0080.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00
obfuscate3433430-3.8570.000100.000.00
obfuscate220-3.0500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212010.68020.10095.244.76
obfuscate34331-0.61511.70097.062.94
obfuscate161510.98011.00093.756.25
obfuscate282530.78410.20089.2910.71
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate8800.9630.000100.000.00
obfuscate770-55.1430.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8800.9630.000100.000.00
obfuscate770-55.1430.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate2201.0500.000100.000.00
obfuscate880-11.2500.000100.000.00
obfuscate2201.8500.000100.000.00
obfuscate220-3.0500.000100.000.00
obfuscate110-4.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.8000.00100.00
obfuscate282530.78410.20089.2910.71
obfuscate161510.98011.00093.756.25
obfuscate212010.68020.10095.244.76
obfuscate34331-0.61511.70097.062.94
obfuscate8800.9630.000100.000.00
obfuscate770-55.1430.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.1 var:
Tue Aug 6 01:21:00 2019; Spam; 20.1; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK Csaino Wlecome B0nu 400 ; ...
Mest Ham med ratio -97.8 var:
Tue Aug 6 00:45:27 2019; Mail; -97.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHJpcyBTcGhvb24g; ...

7 st Spam och 671 st Ham ger totalt 678 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.4571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Aug 7 11:37:00 EDT 2019