&Nu Status


Mail log för 5 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2422393-8.12410.93398.761.24
obfuscate303000.3230.000100.000.00
obfuscate292810.21413.30096.553.45
obfuscate26233-3.27010.43388.4611.54
obfuscate20191-4.17443.90095.005.00
obfuscate17170-10.1820.000100.000.00
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00
obfuscate15150-0.4530.000100.000.00
obfuscate151501.0330.000100.000.00
obfuscate151501.1070.000100.000.00
obfuscate141310.7386.50092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2422393-8.12410.93398.761.24
obfuscate303000.3230.000100.000.00
obfuscate292810.21413.30096.553.45
obfuscate26233-3.27010.43388.4611.54
obfuscate20191-4.17443.90095.005.00
obfuscate17170-10.1820.000100.000.00
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00
obfuscate15150-0.4530.000100.000.00
obfuscate151501.0330.000100.000.00
obfuscate151501.1070.000100.000.00
obfuscate13130-14.6540.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26233-3.27010.43388.4611.54
obfuscate2422393-8.12410.93398.761.24
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate20191-4.17443.90095.005.00
obfuscate141310.7386.50092.867.14
obfuscate292810.21413.30096.553.45
obfuscate10911.7339.80090.0010.00
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate17170-10.1820.000100.000.00
obfuscate3300.4670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-94.4000.000100.000.00
obfuscate440-49.3250.000100.000.00
obfuscate13130-14.6540.000100.000.00
obfuscate17170-10.1820.000100.000.00
obfuscate2422393-8.12410.93398.761.24
obfuscate13130-7.3540.000100.000.00
obfuscate20191-4.17443.90095.005.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate26233-3.27010.43388.4611.54

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-4.17443.90095.005.00
obfuscate292810.21413.30096.553.45
obfuscate2422393-8.12410.93398.761.24
obfuscate26233-3.27010.43388.4611.54
obfuscate10911.7339.80090.0010.00
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate141310.7386.50092.867.14
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate17170-10.1820.000100.000.00
obfuscate3300.4670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate17170-10.1820.000100.000.00
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate770-1.5710.000100.000.00
obfuscate9901.2560.000100.000.00
obfuscate16160-1.7810.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.5000.00100.00
obfuscate26233-3.27010.43388.4611.54
obfuscate10911.7339.80090.0010.00
obfuscate141310.7386.50092.867.14
obfuscate20191-4.17443.90095.005.00
obfuscate292810.21413.30096.553.45
obfuscate2422393-8.12410.93398.761.24
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate17170-10.1820.000100.000.00
obfuscate3300.4670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 43.9 var:
Mon Aug 5 18:55:08 2019; Spam; 43.9; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK Casnio Welcoome Bnous 400 ; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Mon Aug 5 00:12:41 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBTYXJhIFNhbG9tb24g; ...

11 st Spam och 551 st Ham ger totalt 562 st Mail (01% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.3727


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Aug 6 11:37:00 EDT 2019