&Nu Status


Mail log för 4 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2422402-13.96815.20099.170.83
obfuscate302730.82213.90090.0010.00
obfuscate29290-2.8070.000100.000.00
obfuscate262601.0770.000100.000.00
obfuscate23221-13.80911.80095.654.35
obfuscate181710.67110.50094.445.56
obfuscate141400.1290.000100.000.00
obfuscate13130-22.3150.000100.000.00
obfuscate121201.1170.000100.000.00
obfuscate11110-18.1820.000100.000.00
obfuscate990-2.6670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2422402-13.96815.20099.170.83
obfuscate29290-2.8070.000100.000.00
obfuscate302730.82213.90090.0010.00
obfuscate262601.0770.000100.000.00
obfuscate23221-13.80911.80095.654.35
obfuscate181710.67110.50094.445.56
obfuscate141400.1290.000100.000.00
obfuscate13130-22.3150.000100.000.00
obfuscate121201.1170.000100.000.00
obfuscate11110-18.1820.000100.000.00
obfuscate990-2.6670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate302730.82213.90090.0010.00
obfuscate2422402-13.96815.20099.170.83
obfuscate181710.67110.50094.445.56
obfuscate23221-13.80911.80095.654.35
obfuscate550-17.8200.000100.000.00
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate220-48.2500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-18.1820.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate110-93.6000.000100.000.00
obfuscate220-48.2500.000100.000.00
obfuscate13130-22.3150.000100.000.00
obfuscate11110-18.1820.000100.000.00
obfuscate550-17.8200.000100.000.00
obfuscate2422402-13.96815.20099.170.83
obfuscate23221-13.80911.80095.654.35
obfuscate770-13.5710.000100.000.00
obfuscate770-13.1430.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2422402-13.96815.20099.170.83
obfuscate302730.82213.90090.0010.00
obfuscate23221-13.80911.80095.654.35
obfuscate181710.67110.50094.445.56
obfuscate550-17.8200.000100.000.00
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate220-48.2500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-18.1820.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-17.8200.000100.000.00
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate220-48.2500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-18.1820.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate262601.0770.000100.000.00
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate302730.82213.90090.0010.00
obfuscate181710.67110.50094.445.56
obfuscate23221-13.80911.80095.654.35
obfuscate2422402-13.96815.20099.170.83
obfuscate550-17.8200.000100.000.00
obfuscate4401.6500.000100.000.00
obfuscate220-48.2500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-18.1820.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.1500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.8 var:
Sun Aug 4 00:54:50 2019; Spam; 19.8; obfuscate; UTF-8QTidsbegrC3A4nsat ; JUNK UTF-8QDin_C3B6verfC3B6ring_C3A4r_nu_redo_fC3B6r_utbetalni...
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Sun Aug 4 01:45:25 2019; Mail; -106.8; obfuscate; Facebook ; F1 Sweden and 11 others are new Group suggestions for you; ...

7 st Spam och 500 st Ham ger totalt 507 st Mail (01% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.4857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Aug 5 11:37:00 EDT 2019