&Nu Status


Mail log för 3 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2732721-12.49419.80099.630.37
obfuscate27243-16.8216.50088.8911.11
obfuscate171521.5809.05088.2411.76
obfuscate17161-5.23723.90094.125.88
obfuscate16160-0.1870.000100.000.00
obfuscate15150-83.9070.000100.000.00
obfuscate10100-0.4500.000100.000.00
obfuscate1091-0.42221.50090.0010.00
obfuscate10100-8.7200.000100.000.00
obfuscate990-2.5780.000100.000.00
obfuscate9901.2440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2732721-12.49419.80099.630.37
obfuscate27243-16.8216.50088.8911.11
obfuscate16160-0.1870.000100.000.00
obfuscate17161-5.23723.90094.125.88
obfuscate171521.5809.05088.2411.76
obfuscate15150-83.9070.000100.000.00
obfuscate10100-0.4500.000100.000.00
obfuscate10100-8.7200.000100.000.00
obfuscate990-2.5780.000100.000.00
obfuscate9901.2440.000100.000.00
obfuscate9901.1890.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27243-16.8216.50088.8911.11
obfuscate171521.5809.05088.2411.76
obfuscate2732721-12.49419.80099.630.37
obfuscate1091-0.42221.50090.0010.00
obfuscate17161-5.23723.90094.125.88
obfuscate5410.32510.40080.0020.00
obfuscate16160-0.1870.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00
obfuscate3301.0330.000100.000.00
obfuscate990-2.5780.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate15150-83.9070.000100.000.00
obfuscate880-37.6250.000100.000.00
obfuscate330-30.7330.000100.000.00
obfuscate440-23.3250.000100.000.00
obfuscate27243-16.8216.50088.8911.11
obfuscate2732721-12.49419.80099.630.37
obfuscate10100-8.7200.000100.000.00
obfuscate17161-5.23723.90094.125.88
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate990-2.5780.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-5.23723.90094.125.88
obfuscate1091-0.42221.50090.0010.00
obfuscate2732721-12.49419.80099.630.37
obfuscate5410.32510.40080.0020.00
obfuscate171521.5809.05088.2411.76
obfuscate27243-16.8216.50088.8911.11
obfuscate16160-0.1870.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00
obfuscate3301.0330.000100.000.00
obfuscate990-2.5780.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-0.1870.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00
obfuscate3301.0330.000100.000.00
obfuscate990-2.5780.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate9901.2440.000100.000.00
obfuscate9901.1890.000100.000.00
obfuscate3300.2000.000100.000.00
obfuscate10100-0.4500.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.32510.40080.0020.00
obfuscate171521.5809.05088.2411.76
obfuscate27243-16.8216.50088.8911.11
obfuscate1091-0.42221.50090.0010.00
obfuscate17161-5.23723.90094.125.88
obfuscate2732721-12.49419.80099.630.37
obfuscate16160-0.1870.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00
obfuscate3301.0330.000100.000.00
obfuscate990-2.5780.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 23.9 var:
Sat Aug 3 07:06:16 2019; Spam; 23.9; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK Casino Welcome Boonus 400 ; ...
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Sat Aug 3 02:04:14 2019; Mail; -106.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRHUgdmV0IGF0dCBkdSDDpA; ...

9 st Spam och 479 st Ham ger totalt 488 st Mail (01% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.5778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Aug 4 11:37:00 EDT 2019