&Nu Status


Mail log för 2 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2972970-10.5830.000100.000.00
obfuscate333210.3226.50096.973.03
obfuscate312831.3869.10090.329.68
obfuscate292721.29613.90093.106.90
obfuscate27252-4.36412.10092.597.41
obfuscate131300.8620.000100.000.00
obfuscate12120-0.4000.000100.000.00
obfuscate11920.15625.00081.8218.18
obfuscate10911.6116.50090.0010.00
obfuscate101000.7800.000100.000.00
obfuscate9900.5890.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2972970-10.5830.000100.000.00
obfuscate333210.3226.50096.973.03
obfuscate312831.3869.10090.329.68
obfuscate292721.29613.90093.106.90
obfuscate27252-4.36412.10092.597.41
obfuscate131300.8620.000100.000.00
obfuscate12120-0.4000.000100.000.00
obfuscate101000.7800.000100.000.00
obfuscate9900.5890.000100.000.00
obfuscate10911.6116.50090.0010.00
obfuscate11920.15625.00081.8218.18

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate312831.3869.10090.329.68
obfuscate5320.8006.50060.0040.00
obfuscate292721.29613.90093.106.90
obfuscate27252-4.36412.10092.597.41
obfuscate11920.15625.00081.8218.18
obfuscate7611.1006.50085.7114.29
obfuscate5412.1256.50080.0020.00
obfuscate10911.6116.50090.0010.00
obfuscate333210.3226.50096.973.03
obfuscate1010.00013.8000.00100.00
obfuscate2972970-10.5830.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.3000.000100.000.00
obfuscate330-66.7670.000100.000.00
obfuscate880-23.9120.000100.000.00
obfuscate770-12.8140.000100.000.00
obfuscate2972970-10.5830.000100.000.00
obfuscate27252-4.36412.10092.597.41
obfuscate12120-0.4000.000100.000.00
obfuscate660-0.0170.000100.000.00
obfuscate1010.00013.8000.00100.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate11920.15625.00081.8218.18

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11920.15625.00081.8218.18
obfuscate292721.29613.90093.106.90
obfuscate1010.00013.8000.00100.00
obfuscate27252-4.36412.10092.597.41
obfuscate312831.3869.10090.329.68
obfuscate7611.1006.50085.7114.29
obfuscate5412.1256.50080.0020.00
obfuscate5320.8006.50060.0040.00
obfuscate10911.6116.50090.0010.00
obfuscate333210.3226.50096.973.03
obfuscate2972970-10.5830.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2972970-10.5830.000100.000.00
obfuscate4400.7750.000100.000.00
obfuscate131300.8620.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate9900.5890.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate330-66.7670.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.8000.00100.00
obfuscate5320.8006.50060.0040.00
obfuscate5412.1256.50080.0020.00
obfuscate11920.15625.00081.8218.18
obfuscate7611.1006.50085.7114.29
obfuscate10911.6116.50090.0010.00
obfuscate312831.3869.10090.329.68
obfuscate27252-4.36412.10092.597.41
obfuscate292721.29613.90093.106.90
obfuscate333210.3226.50096.973.03
obfuscate2972970-10.5830.000100.000.00

Mest Spam med ratio 43.5 var:
Fri Aug 2 03:37:39 2019; Spam; 43.5; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK Cassino Welocme Bonnus 400 ; ...
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Fri Aug 2 15:41:37 2019; Mail; -106.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRHUgdmV0IGR1IGtvbW1l; ...

16 st Spam och 572 st Ham ger totalt 588 st Mail (02% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3813


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Aug 3 11:37:00 EDT 2019