&Nu Status


Mail log för 1 Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3483462-8.9269.80099.430.57
obfuscate424200.6330.000100.000.00
obfuscate343130.58424.30091.188.82
obfuscate31292-3.3316.40093.556.45
obfuscate302731.07010.03390.0010.00
obfuscate262600.2040.000100.000.00
obfuscate22220-12.6950.000100.000.00
obfuscate19190-25.0840.000100.000.00
obfuscate181800.3220.000100.000.00
obfuscate17170-34.3710.000100.000.00
obfuscate161601.2810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3483462-8.9269.80099.430.57
obfuscate424200.6330.000100.000.00
obfuscate343130.58424.30091.188.82
obfuscate31292-3.3316.40093.556.45
obfuscate302731.07010.03390.0010.00
obfuscate262600.2040.000100.000.00
obfuscate22220-12.6950.000100.000.00
obfuscate19190-25.0840.000100.000.00
obfuscate181800.3220.000100.000.00
obfuscate17170-34.3710.000100.000.00
obfuscate161601.2810.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate343130.58424.30091.188.82
obfuscate302731.07010.03390.0010.00
obfuscate3483462-8.9269.80099.430.57
obfuscate31292-3.3316.40093.556.45
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate15150-0.4530.000100.000.00
obfuscate13130-0.1460.000100.000.00
obfuscate22220-12.6950.000100.000.00
obfuscate330-63.7670.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate330-63.7670.000100.000.00
obfuscate10100-49.2800.000100.000.00
obfuscate17170-34.3710.000100.000.00
obfuscate19190-25.0840.000100.000.00
obfuscate440-24.4250.000100.000.00
obfuscate770-13.7000.000100.000.00
obfuscate22220-12.6950.000100.000.00
obfuscate3483462-8.9269.80099.430.57
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate31292-3.3316.40093.556.45

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate343130.58424.30091.188.82
obfuscate302731.07010.03390.0010.00
obfuscate3483462-8.9269.80099.430.57
obfuscate31292-3.3316.40093.556.45
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate15150-0.4530.000100.000.00
obfuscate13130-0.1460.000100.000.00
obfuscate22220-12.6950.000100.000.00
obfuscate330-63.7670.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate15150-0.4530.000100.000.00
obfuscate13130-0.1460.000100.000.00
obfuscate22220-12.6950.000100.000.00
obfuscate330-63.7670.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate181800.3220.000100.000.00
obfuscate424200.6330.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate302731.07010.03390.0010.00
obfuscate343130.58424.30091.188.82
obfuscate31292-3.3316.40093.556.45
obfuscate3483462-8.9269.80099.430.57
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate2200.5500.000100.000.00
obfuscate15150-0.4530.000100.000.00
obfuscate13130-0.1460.000100.000.00
obfuscate22220-12.6950.000100.000.00
obfuscate330-63.7670.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 34 var:
Thu Aug 1 22:41:03 2019; Spam; 34; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK Csaino Welccome B0nus 400 ; ...
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Thu Aug 1 00:06:00 2019; Mail; -106.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgSmVubnkgU2Fu; ...

10 st Spam och 735 st Ham ger totalt 745 st Mail (01% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.5400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Aug 2 11:37:00 EDT 2019