&Nu Status


Mail log för Augusti - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8545850936-11.84110.94499.580.42
obfuscate96496040.60910.00099.590.41
obfuscate80477727-3.5609.37096.643.36
obfuscate794745490.78710.46993.836.17
obfuscate76175110-1.67518.90098.691.31
obfuscate569554150.34812.46797.362.64
obfuscate5405391-9.62010.00099.810.19
obfuscate497485120.27810.16797.592.41
obfuscate46045910.9876.00099.780.22
obfuscate4384362-0.96610.50099.540.46
obfuscate4024020-0.6770.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8545850936-11.84110.94499.580.42
obfuscate96496040.60910.00099.590.41
obfuscate80477727-3.5609.37096.643.36
obfuscate76175110-1.67518.90098.691.31
obfuscate794745490.78710.46993.836.17
obfuscate569554150.34812.46797.362.64
obfuscate5405391-9.62010.00099.810.19
obfuscate497485120.27810.16797.592.41
obfuscate46045910.9876.00099.780.22
obfuscate4384362-0.96610.50099.540.46
obfuscate4024020-0.6770.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate794745490.78710.46993.836.17
obfuscate8545850936-11.84110.94499.580.42
obfuscate80477727-3.5609.37096.643.36
obfuscate569554150.34812.46797.362.64
obfuscate497485120.27810.16797.592.41
obfuscate76175110-1.67518.90098.691.31
obfuscate17216485.73211.62595.354.65
obfuscate96496040.60910.00099.590.41
obfuscate3223184-3.45310.50098.761.24
obfuscate2962933-1.2327.33398.991.01
obfuscate595630.14311.33394.925.08

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-95.4290.000100.000.00
obfuscate72720-75.8330.000100.000.00
obfuscate1101100-61.3640.000100.000.00
obfuscate3553532-17.9773.50099.440.56
obfuscate1791781-13.0176.00099.440.56
obfuscate8545850936-11.84110.94499.580.42
obfuscate3413401-9.7537.00099.710.29
obfuscate5405391-9.62010.00099.810.19
obfuscate1771743-9.0866.33398.311.69
obfuscate77770-5.4160.000100.000.00
obfuscate19190-4.2630.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate76175110-1.67518.90098.691.31
obfuscate2020.00014.5000.00100.00
obfuscate292810.64313.00096.553.45
obfuscate569554150.34812.46797.362.64
obfuscate17216485.73211.62595.354.65
obfuscate595630.14311.33394.925.08
obfuscate363330.60611.33391.678.33
obfuscate8545850936-11.84110.94499.580.42
obfuscate3223184-3.45310.50098.761.24
obfuscate4384362-0.96610.50099.540.46
obfuscate794745490.78710.46993.836.17

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28128101.0040.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3302.0000.000100.000.00
obfuscate990-1.7780.000100.000.00
obfuscate151500.2670.000100.000.00
obfuscate1001000-2.1000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.3330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00014.5000.00100.00
obfuscate9720.7149.00077.7822.22
obfuscate6511.2007.00083.3316.67
obfuscate181621.1889.50088.8911.11
obfuscate363330.60611.33391.678.33
obfuscate794745490.78710.46993.836.17
obfuscate595630.14311.33394.925.08
obfuscate17216485.73211.62595.354.65
obfuscate292810.64313.00096.553.45
obfuscate80477727-3.5609.37096.643.36
obfuscate323110.4846.00096.883.12

Mest Spam med ratio 43.9 var:
Mon Aug 5 18:55:08 2019; Spam; 43.9; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK Casnio Welcoome Bnous 400 ;
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Thu Aug 1 00:06:00 2019; Mail; -106.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgSmVubnkgU2Fu;

201 st Spam och 18780 st Ham ger totalt 18981 st Mail (01% spam) till 86 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6866


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 2 11:42:01 EDT 2019