&Nu Status


Mail log för 11 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2702700-10.6970.000100.000.00
obfuscate303000.5430.000100.000.00
obfuscate242401.1120.000100.000.00
obfuscate23230-8.1090.000100.000.00
obfuscate22211-0.75215.20095.454.55
obfuscate222110.80514.80095.454.55
obfuscate17170-39.6410.000100.000.00
obfuscate161601.0060.000100.000.00
obfuscate14140-1.9500.000100.000.00
obfuscate13130-14.3540.000100.000.00
obfuscate13130-0.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2702700-10.6970.000100.000.00
obfuscate303000.5430.000100.000.00
obfuscate242401.1120.000100.000.00
obfuscate23230-8.1090.000100.000.00
obfuscate22211-0.75215.20095.454.55
obfuscate222110.80514.80095.454.55
obfuscate17170-39.6410.000100.000.00
obfuscate161601.0060.000100.000.00
obfuscate14140-1.9500.000100.000.00
obfuscate13130-14.3540.000100.000.00
obfuscate13130-0.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6514.1206.30083.3316.67
obfuscate22211-0.75215.20095.454.55
obfuscate222110.80514.80095.454.55
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.9200.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate660-16.3500.000100.000.00
obfuscate2702700-10.6970.000100.000.00
obfuscate9900.6560.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-96.3500.000100.000.00
obfuscate440-72.6250.000100.000.00
obfuscate17170-39.6410.000100.000.00
obfuscate440-23.9750.000100.000.00
obfuscate660-16.3500.000100.000.00
obfuscate660-14.7830.000100.000.00
obfuscate13130-14.3540.000100.000.00
obfuscate2702700-10.6970.000100.000.00
obfuscate23230-8.1090.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate14140-1.9500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-0.75215.20095.454.55
obfuscate222110.80514.80095.454.55
obfuscate6514.1206.30083.3316.67
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.9200.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate660-16.3500.000100.000.00
obfuscate2702700-10.6970.000100.000.00
obfuscate9900.6560.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.9200.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate660-16.3500.000100.000.00
obfuscate2702700-10.6970.000100.000.00
obfuscate9900.6560.000100.000.00
obfuscate4401.2500.000100.000.00
obfuscate242401.1120.000100.000.00
obfuscate4400.7750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6514.1206.30083.3316.67
obfuscate22211-0.75215.20095.454.55
obfuscate222110.80514.80095.454.55
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate5500.9200.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate660-16.3500.000100.000.00
obfuscate2702700-10.6970.000100.000.00
obfuscate9900.6560.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Thu Jul 11 08:02:14 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Kundservice ; JUNK UTF-8QJC3A4mfC3B6r20lC3A5n20och20rC3A4ntor; ...
Mest Ham med ratio -105.6 var:
Thu Jul 11 00:41:45 2019; Mail; -105.6; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

3 st Spam och 601 st Ham ger totalt 604 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 12 11:37:00 EDT 2019