&Nu Status


Mail log för 10 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3013010-11.3130.000100.000.00
obfuscate323200.2660.000100.000.00
obfuscate27270-0.1000.000100.000.00
obfuscate23221-4.9456.50095.654.35
obfuscate22220-0.2140.000100.000.00
obfuscate222200.9450.000100.000.00
obfuscate161600.0940.000100.000.00
obfuscate161601.4120.000100.000.00
obfuscate13130-36.4770.000100.000.00
obfuscate13130-5.6920.000100.000.00
obfuscate131300.8620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3013010-11.3130.000100.000.00
obfuscate323200.2660.000100.000.00
obfuscate27270-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-0.2140.000100.000.00
obfuscate222200.9450.000100.000.00
obfuscate23221-4.9456.50095.654.35
obfuscate161600.0940.000100.000.00
obfuscate161601.4120.000100.000.00
obfuscate13130-36.4770.000100.000.00
obfuscate13130-5.6920.000100.000.00
obfuscate131300.8620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-4.9456.50095.654.35
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate12111-26.6186.50091.678.33
obfuscate440-71.2250.000100.000.00
obfuscate161600.0940.000100.000.00
obfuscate111101.0730.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate323200.2660.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.1170.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.3000.000100.000.00
obfuscate440-71.2250.000100.000.00
obfuscate13130-36.4770.000100.000.00
obfuscate12111-26.6186.50091.678.33
obfuscate12120-23.1170.000100.000.00
obfuscate990-21.9560.000100.000.00
obfuscate3013010-11.3130.000100.000.00
obfuscate13130-5.6920.000100.000.00
obfuscate23221-4.9456.50095.654.35
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-4.9456.50095.654.35
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate12111-26.6186.50091.678.33
obfuscate440-71.2250.000100.000.00
obfuscate161600.0940.000100.000.00
obfuscate111101.0730.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate323200.2660.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.1170.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-71.2250.000100.000.00
obfuscate161600.0940.000100.000.00
obfuscate111101.0730.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate323200.2660.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.1170.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate3300.6000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate12111-26.6186.50091.678.33
obfuscate23221-4.9456.50095.654.35
obfuscate440-71.2250.000100.000.00
obfuscate161600.0940.000100.000.00
obfuscate111101.0730.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate323200.2660.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.1170.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.5 var:
Wed Jul 10 00:03:27 2019; Spam; 6.5; obfuscate; Sunglasses Outlet ; JUNK Summer Sunglasses Special Deals Up To 80 OFF; ...
Mest Ham med ratio -105.6 var:
Wed Jul 10 17:35:04 2019; Mail; -105.6; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

3 st Spam och 648 st Ham ger totalt 651 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 11 11:37:00 EDT 2019