&Nu Status


Mail log för 9 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3093090-9.2900.000100.000.00
obfuscate33330-3.8090.000100.000.00
obfuscate30300-2.5630.000100.000.00
obfuscate292900.3310.000100.000.00
obfuscate25250-7.1520.000100.000.00
obfuscate222021.15510.75090.919.09
obfuscate17170-16.3000.000100.000.00
obfuscate131300.6310.000100.000.00
obfuscate131301.5770.000100.000.00
obfuscate12120-1.1080.000100.000.00
obfuscate11110-8.4820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3093090-9.2900.000100.000.00
obfuscate33330-3.8090.000100.000.00
obfuscate30300-2.5630.000100.000.00
obfuscate292900.3310.000100.000.00
obfuscate25250-7.1520.000100.000.00
obfuscate222021.15510.75090.919.09
obfuscate17170-16.3000.000100.000.00
obfuscate131300.6310.000100.000.00
obfuscate131301.5770.000100.000.00
obfuscate12120-1.1080.000100.000.00
obfuscate11110-8.4820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate222021.15510.75090.919.09
obfuscate3210.5506.50066.6733.33
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate2111.40012.80050.0050.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-96.6000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.6000.000100.000.00
obfuscate550-19.8200.000100.000.00
obfuscate11110-17.8270.000100.000.00
obfuscate17170-16.3000.000100.000.00
obfuscate880-11.8000.000100.000.00
obfuscate3093090-9.2900.000100.000.00
obfuscate11110-8.4820.000100.000.00
obfuscate25250-7.1520.000100.000.00
obfuscate110-6.1000.000100.000.00
obfuscate33330-3.8090.000100.000.00
obfuscate30300-2.5630.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.40012.80050.0050.00
obfuscate222021.15510.75090.919.09
obfuscate3210.5506.50066.6733.33
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-96.6000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-96.6000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00
obfuscate5501.8800.000100.000.00
obfuscate330-0.7330.000100.000.00
obfuscate30300-2.5630.000100.000.00
obfuscate131300.6310.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate2111.40012.80050.0050.00
obfuscate3210.5506.50066.6733.33
obfuscate222021.15510.75090.919.09
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate3302.2000.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.6500.000100.000.00
obfuscate110-96.6000.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Tue Jul 9 04:18:04 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK Kivik har sista minuten-erbjudanden Helene; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Tue Jul 9 01:10:19 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

5 st Spam och 620 st Ham ger totalt 625 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 10 11:37:00 EDT 2019