&Nu Status


Mail log för 8 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3113110-9.0040.000100.000.00
obfuscate29290-3.2000.000100.000.00
obfuscate29290-0.0620.000100.000.00
obfuscate272700.9890.000100.000.00
obfuscate24231-7.6617.30095.834.17
obfuscate21210-12.7620.000100.000.00
obfuscate15141-1.15720.60093.336.67
obfuscate141400.4140.000100.000.00
obfuscate131301.2850.000100.000.00
obfuscate12120-0.1330.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3113110-9.0040.000100.000.00
obfuscate29290-3.2000.000100.000.00
obfuscate29290-0.0620.000100.000.00
obfuscate272700.9890.000100.000.00
obfuscate24231-7.6617.30095.834.17
obfuscate21210-12.7620.000100.000.00
obfuscate15141-1.15720.60093.336.67
obfuscate141400.4140.000100.000.00
obfuscate131301.2850.000100.000.00
obfuscate12120-0.1330.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15141-1.15720.60093.336.67
obfuscate24231-7.6617.30095.834.17
obfuscate2113.70012.70050.0050.00
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate29290-3.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate2203.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate550-40.5800.000100.000.00
obfuscate10100-20.2500.000100.000.00
obfuscate10100-18.5800.000100.000.00
obfuscate21210-12.7620.000100.000.00
obfuscate10100-9.9400.000100.000.00
obfuscate3113110-9.0040.000100.000.00
obfuscate24231-7.6617.30095.834.17
obfuscate220-4.0500.000100.000.00
obfuscate29290-3.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15141-1.15720.60093.336.67
obfuscate2113.70012.70050.0050.00
obfuscate24231-7.6617.30095.834.17
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate29290-3.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate2203.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate29290-3.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate2203.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate3113110-9.0040.000100.000.00
obfuscate8801.3250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2113.70012.70050.0050.00
obfuscate15141-1.15720.60093.336.67
obfuscate24231-7.6617.30095.834.17
obfuscate2202.1500.000100.000.00
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate29290-3.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate2203.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.6 var:
Mon Jul 8 13:45:16 2019; Spam; 20.6; obfuscate; UTF-8BSFNCQw ; JUNK UTF-8BSFNCQzogWW91IGhhdmUgYSBuZXcgbm90aWNlLg; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Mon Jul 8 02:48:39 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

3 st Spam och 629 st Ham ger totalt 632 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.5333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 9 11:37:00 EDT 2019