&Nu Status


Mail log för 7 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2322311-7.8217.10099.570.43
obfuscate35305-2.7907.30085.7114.29
obfuscate23230-0.1960.000100.000.00
obfuscate222200.5500.000100.000.00
obfuscate181801.0390.000100.000.00
obfuscate171700.7240.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate141401.2930.000100.000.00
obfuscate13130-37.2230.000100.000.00
obfuscate11110-8.3550.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2322311-7.8217.10099.570.43
obfuscate35305-2.7907.30085.7114.29
obfuscate23230-0.1960.000100.000.00
obfuscate222200.5500.000100.000.00
obfuscate181801.0390.000100.000.00
obfuscate171700.7240.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate141401.2930.000100.000.00
obfuscate13130-37.2230.000100.000.00
obfuscate11110-8.3550.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35305-2.7907.30085.7114.29
obfuscate2322311-7.8217.10099.570.43
obfuscate13130-37.2230.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate7701.0860.000100.000.00
obfuscate222200.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate660-14.6670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate13130-37.2230.000100.000.00
obfuscate770-26.9140.000100.000.00
obfuscate660-14.6670.000100.000.00
obfuscate770-13.7140.000100.000.00
obfuscate11110-8.3550.000100.000.00
obfuscate2322311-7.8217.10099.570.43
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate35305-2.7907.30085.7114.29
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35305-2.7907.30085.7114.29
obfuscate2322311-7.8217.10099.570.43
obfuscate13130-37.2230.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate7701.0860.000100.000.00
obfuscate222200.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate660-14.6670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13130-37.2230.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate7701.0860.000100.000.00
obfuscate222200.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate660-14.6670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35305-2.7907.30085.7114.29
obfuscate2322311-7.8217.10099.570.43
obfuscate13130-37.2230.000100.000.00
obfuscate10100-0.3300.000100.000.00
obfuscate7701.0860.000100.000.00
obfuscate222200.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate660-14.6670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.3 var:
Sun Jul 7 02:52:27 2019; Spam; 7.3; obfuscate; utf-8BTHlkaWEgV2hpdGU ; JUNK utf-8BSSBhbSBzZW5kaW5nIHlvdSB0aGUgbW9zdCBsZWdpdCB3YXkgdG8gZ2V0IHN...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Sun Jul 7 02:03:39 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

6 st Spam och 494 st Ham ger totalt 500 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.2667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jul 8 11:37:00 EDT 2019