&Nu Status


Mail log för 6 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3583571-7.17816.40099.720.28
obfuscate20200-0.3650.000100.000.00
obfuscate17152-13.1277.30088.2411.76
obfuscate161601.0810.000100.000.00
obfuscate131301.9770.000100.000.00
obfuscate11110-0.0640.000100.000.00
obfuscate111101.5730.000100.000.00
obfuscate981-1.27513.70088.8911.11
obfuscate9900.5440.000100.000.00
obfuscate981-1.1506.30088.8911.11
obfuscate990-2.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3583571-7.17816.40099.720.28
obfuscate20200-0.3650.000100.000.00
obfuscate161601.0810.000100.000.00
obfuscate17152-13.1277.30088.2411.76
obfuscate131301.9770.000100.000.00
obfuscate11110-0.0640.000100.000.00
obfuscate111101.5730.000100.000.00
obfuscate9900.5440.000100.000.00
obfuscate990-2.3000.000100.000.00
obfuscate9900.5330.000100.000.00
obfuscate880-11.3620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17152-13.1277.30088.2411.76
obfuscate651-0.0807.50083.3316.67
obfuscate981-1.27513.70088.8911.11
obfuscate981-1.1506.30088.8911.11
obfuscate3583571-7.17816.40099.720.28
obfuscate131301.9770.000100.000.00
obfuscate440-25.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-96.2200.000100.000.00
obfuscate440-48.2750.000100.000.00
obfuscate770-26.4140.000100.000.00
obfuscate440-25.2000.000100.000.00
obfuscate17152-13.1277.30088.2411.76
obfuscate880-11.3620.000100.000.00
obfuscate3583571-7.17816.40099.720.28
obfuscate110-6.8000.000100.000.00
obfuscate550-2.8200.000100.000.00
obfuscate990-2.3000.000100.000.00
obfuscate981-1.27513.70088.8911.11

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3583571-7.17816.40099.720.28
obfuscate981-1.27513.70088.8911.11
obfuscate651-0.0807.50083.3316.67
obfuscate17152-13.1277.30088.2411.76
obfuscate981-1.1506.30088.8911.11
obfuscate131301.9770.000100.000.00
obfuscate440-25.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate131301.9770.000100.000.00
obfuscate440-25.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate11110-0.0640.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate161601.0810.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.0807.50083.3316.67
obfuscate17152-13.1277.30088.2411.76
obfuscate981-1.27513.70088.8911.11
obfuscate981-1.1506.30088.8911.11
obfuscate3583571-7.17816.40099.720.28
obfuscate131301.9770.000100.000.00
obfuscate440-25.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.4 var:
Sat Jul 6 06:55:11 2019; Spam; 16.4; obfuscate; RayoHost ; JUNK Cheap Web Hosting for professionals Free SSl; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Sat Jul 6 00:03:40 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

6 st Spam och 579 st Ham ger totalt 585 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jul 7 11:37:00 EDT 2019