&Nu Status


Mail log för 5 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4034030-10.0790.000100.000.00
obfuscate41410-0.1000.000100.000.00
obfuscate29290-0.6310.000100.000.00
obfuscate23221-3.35511.70095.654.35
obfuscate232300.4700.000100.000.00
obfuscate21192-10.1477.30090.489.52
obfuscate191720.4888.21489.4710.53
obfuscate18180-16.2500.000100.000.00
obfuscate161604.3000.000100.000.00
obfuscate14140-5.2430.000100.000.00
obfuscate13130-0.5850.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4034030-10.0790.000100.000.00
obfuscate41410-0.1000.000100.000.00
obfuscate29290-0.6310.000100.000.00
obfuscate232300.4700.000100.000.00
obfuscate23221-3.35511.70095.654.35
obfuscate21192-10.1477.30090.489.52
obfuscate18180-16.2500.000100.000.00
obfuscate191720.4888.21489.4710.53
obfuscate161604.3000.000100.000.00
obfuscate14140-5.2430.000100.000.00
obfuscate13130-0.5850.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21192-10.1477.30090.489.52
obfuscate191720.4888.21489.4710.53
obfuscate651-18.94010.30083.3316.67
obfuscate23221-3.35511.70095.654.35
obfuscate3303.5330.000100.000.00
obfuscate29290-0.6310.000100.000.00
obfuscate6601.8170.000100.000.00
obfuscate440-23.2000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate6601.6670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-96.3000.000100.000.00
obfuscate110-94.8000.000100.000.00
obfuscate220-94.8000.000100.000.00
obfuscate12120-23.9500.000100.000.00
obfuscate440-23.2000.000100.000.00
obfuscate13130-22.3380.000100.000.00
obfuscate651-18.94010.30083.3316.67
obfuscate550-18.6800.000100.000.00
obfuscate18180-16.2500.000100.000.00
obfuscate21192-10.1477.30090.489.52

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-3.35511.70095.654.35
obfuscate651-18.94010.30083.3316.67
obfuscate191720.4888.21489.4710.53
obfuscate21192-10.1477.30090.489.52
obfuscate3303.5330.000100.000.00
obfuscate29290-0.6310.000100.000.00
obfuscate6601.8170.000100.000.00
obfuscate440-23.2000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate6601.6670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3303.5330.000100.000.00
obfuscate29290-0.6310.000100.000.00
obfuscate6601.8170.000100.000.00
obfuscate440-23.2000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate6601.6670.000100.000.00
obfuscate41410-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate161604.3000.000100.000.00
obfuscate550-18.6800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-18.94010.30083.3316.67
obfuscate191720.4888.21489.4710.53
obfuscate21192-10.1477.30090.489.52
obfuscate23221-3.35511.70095.654.35
obfuscate3303.5330.000100.000.00
obfuscate29290-0.6310.000100.000.00
obfuscate6601.8170.000100.000.00
obfuscate440-23.2000.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate6601.6670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Fri Jul 5 03:29:08 2019; Spam; 11.7; obfuscate; Joel Hellberg ; JUNK utf-8QMC3A4nniskor_fC3A5r mycket vinst; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Fri Jul 5 00:03:39 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

6 st Spam och 745 st Ham ger totalt 751 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8380


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 6 11:37:00 EDT 2019