&Nu Status


Mail log för 4 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3413410-14.7980.000100.000.00
obfuscate393900.3590.000100.000.00
obfuscate333210.38412.50096.973.03
obfuscate29272-2.9937.30093.106.90
obfuscate262601.0880.000100.000.00
obfuscate23230-0.2960.000100.000.00
obfuscate202000.6400.000100.000.00
obfuscate161601.4440.000100.000.00
obfuscate161510.10010.20093.756.25
obfuscate15150-11.9130.000100.000.00
obfuscate13130-6.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3413410-14.7980.000100.000.00
obfuscate393900.3590.000100.000.00
obfuscate333210.38412.50096.973.03
obfuscate29272-2.9937.30093.106.90
obfuscate262601.0880.000100.000.00
obfuscate23230-0.2960.000100.000.00
obfuscate202000.6400.000100.000.00
obfuscate161601.4440.000100.000.00
obfuscate15150-11.9130.000100.000.00
obfuscate161510.10010.20093.756.25
obfuscate13130-6.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29272-2.9937.30093.106.90
obfuscate111011.0809.10090.919.09
obfuscate161510.10010.20093.756.25
obfuscate333210.38412.50096.973.03
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate202000.6400.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.6000.000100.000.00
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate990-21.2110.000100.000.00
obfuscate3413410-14.7980.000100.000.00
obfuscate770-13.8000.000100.000.00
obfuscate15150-11.9130.000100.000.00
obfuscate13130-7.0460.000100.000.00
obfuscate13130-6.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate29272-2.9937.30093.106.90
obfuscate220-0.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate333210.38412.50096.973.03
obfuscate161510.10010.20093.756.25
obfuscate111011.0809.10090.919.09
obfuscate29272-2.9937.30093.106.90
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate202000.6400.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate202000.6400.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate3413410-14.7980.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111011.0809.10090.919.09
obfuscate29272-2.9937.30093.106.90
obfuscate161510.10010.20093.756.25
obfuscate333210.38412.50096.973.03
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate5501.3200.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate202000.6400.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Thu Jul 4 11:25:10 2019; Spam; 12.5; obfuscate; HM ; JUNK UTF-8QDu20har20lC3A5st20upp20dina20premier21; ...
Mest Ham med ratio -105.3 var:
Thu Jul 4 17:48:38 2019; Mail; -105.3; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

5 st Spam och 714 st Ham ger totalt 719 st Mail (00% spam) till 52 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jul 5 11:37:00 EDT 2019