&Nu Status


Mail log för 3 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3103100-14.7580.000100.000.00
obfuscate363510.4179.10097.222.78
obfuscate282800.7570.000100.000.00
obfuscate28235-3.6837.66082.1417.86
obfuscate25250-0.0920.000100.000.00
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00
obfuscate16160-11.0620.000100.000.00
obfuscate13130-6.1850.000100.000.00
obfuscate13130-0.0920.000100.000.00
obfuscate13121-32.25810.00092.317.69
obfuscate131300.8690.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3103100-14.7580.000100.000.00
obfuscate363510.4179.10097.222.78
obfuscate282800.7570.000100.000.00
obfuscate25250-0.0920.000100.000.00
obfuscate28235-3.6837.66082.1417.86
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00
obfuscate16160-11.0620.000100.000.00
obfuscate13130-6.1850.000100.000.00
obfuscate13130-0.0920.000100.000.00
obfuscate131300.8690.000100.000.00
obfuscate13121-32.25810.00092.317.69

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28235-3.6837.66082.1417.86
obfuscate13121-32.25810.00092.317.69
obfuscate363510.4179.10097.222.78
obfuscate111012.14011.30090.919.09
obfuscate12111-0.0098.21491.678.33
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00
obfuscate1104.9000.000100.000.00
obfuscate13130-6.1850.000100.000.00
obfuscate13130-0.0920.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-96.0330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.0330.000100.000.00
obfuscate220-95.7000.000100.000.00
obfuscate13121-32.25810.00092.317.69
obfuscate3103100-14.7580.000100.000.00
obfuscate16160-11.0620.000100.000.00
obfuscate10100-10.7100.000100.000.00
obfuscate13130-6.1850.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate28235-3.6837.66082.1417.86
obfuscate440-1.3250.000100.000.00
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111012.14011.30090.919.09
obfuscate13121-32.25810.00092.317.69
obfuscate363510.4179.10097.222.78
obfuscate12111-0.0098.21491.678.33
obfuscate28235-3.6837.66082.1417.86
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00
obfuscate1104.9000.000100.000.00
obfuscate13130-6.1850.000100.000.00
obfuscate13130-0.0920.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-96.0330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00
obfuscate1104.9000.000100.000.00
obfuscate13130-6.1850.000100.000.00
obfuscate13130-0.0920.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-96.0330.000100.000.00
obfuscate131300.8690.000100.000.00
obfuscate4400.2250.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28235-3.6837.66082.1417.86
obfuscate111012.14011.30090.919.09
obfuscate12111-0.0098.21491.678.33
obfuscate13121-32.25810.00092.317.69
obfuscate363510.4179.10097.222.78
obfuscate16160-0.6880.000100.000.00
obfuscate1104.9000.000100.000.00
obfuscate13130-6.1850.000100.000.00
obfuscate13130-0.0920.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-96.0330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Wed Jul 3 03:02:59 2019; Spam; 11.3; obfuscate; noreply@spp.se; JUNK Nytt e-brev UTF-8BZnLDpW4 SPP; ...
Mest Ham med ratio -98.1 var:
Wed Jul 3 03:09:38 2019; Mail; -98.1; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaGF0cmluZSBDYXJs; ...

9 st Spam och 633 st Ham ger totalt 642 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5460


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 4 11:37:00 EDT 2019