&Nu Status


Mail log för 2 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2902891-10.4467.40099.660.34
obfuscate32275-6.7637.64084.3815.62
obfuscate313100.3770.000100.000.00
obfuscate292810.0189.00096.553.45
obfuscate282620.41211.50092.867.14
obfuscate26260-10.4500.000100.000.00
obfuscate202000.1550.000100.000.00
obfuscate19190-4.6580.000100.000.00
obfuscate17170-1.6940.000100.000.00
obfuscate17170-28.7060.000100.000.00
obfuscate171520.82010.85088.2411.76

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2902891-10.4467.40099.660.34
obfuscate313100.3770.000100.000.00
obfuscate292810.0189.00096.553.45
obfuscate32275-6.7637.64084.3815.62
obfuscate282620.41211.50092.867.14
obfuscate26260-10.4500.000100.000.00
obfuscate202000.1550.000100.000.00
obfuscate19190-4.6580.000100.000.00
obfuscate17170-1.6940.000100.000.00
obfuscate17170-28.7060.000100.000.00
obfuscate15150-5.4070.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32275-6.7637.64084.3815.62
obfuscate282620.41211.50092.867.14
obfuscate171520.82010.85088.2411.76
obfuscate2902891-10.4467.40099.660.34
obfuscate292810.0189.00096.553.45
obfuscate13121-0.01710.20092.317.69
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate15150-5.4070.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate11110-8.5180.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-28.7060.000100.000.00
obfuscate440-23.0000.000100.000.00
obfuscate26260-10.4500.000100.000.00
obfuscate2902891-10.4467.40099.660.34
obfuscate11110-8.5180.000100.000.00
obfuscate32275-6.7637.64084.3815.62
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate15150-5.4070.000100.000.00
obfuscate19190-4.6580.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate17170-1.6940.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate282620.41211.50092.867.14
obfuscate171520.82010.85088.2411.76
obfuscate13121-0.01710.20092.317.69
obfuscate292810.0189.00096.553.45
obfuscate32275-6.7637.64084.3815.62
obfuscate2902891-10.4467.40099.660.34
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate15150-5.4070.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate11110-8.5180.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate15150-5.4070.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate11110-8.5180.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate9901.3670.000100.000.00
obfuscate141402.0290.000100.000.00
obfuscate2204.2000.000100.000.00
obfuscate8800.0500.000100.000.00
obfuscate17170-1.6940.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32275-6.7637.64084.3815.62
obfuscate171520.82010.85088.2411.76
obfuscate13121-0.01710.20092.317.69
obfuscate282620.41211.50092.867.14
obfuscate292810.0189.00096.553.45
obfuscate2902891-10.4467.40099.660.34
obfuscate4400.8250.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate15150-5.4070.000100.000.00
obfuscate12120-0.5330.000100.000.00
obfuscate11110-8.5180.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Tue Jul 2 10:41:57 2019; Spam; 11.7; obfuscate; Joel Hellberg ; JUNK utf-8QMC3A4nniskor_fC3A5r mycket vinst; ...
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Tue Jul 2 17:45:30 2019; Mail; -105.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRXZlbnQgSW52aXRhdGlv; ...

12 st Spam och 670 st Ham ger totalt 682 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jul 3 11:37:00 EDT 2019