&Nu Status


Mail log för 1 Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2042040-13.6670.000100.000.00
obfuscate353410.33511.00097.142.86
obfuscate35350-3.0430.000100.000.00
obfuscate28280-9.9290.000100.000.00
obfuscate232300.9000.000100.000.00
obfuscate212100.6050.000100.000.00
obfuscate201550.6737.30075.0025.00
obfuscate19190-1.3840.000100.000.00
obfuscate141400.9140.000100.000.00
obfuscate13130-6.5000.000100.000.00
obfuscate13130-7.4460.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2042040-13.6670.000100.000.00
obfuscate35350-3.0430.000100.000.00
obfuscate353410.33511.00097.142.86
obfuscate28280-9.9290.000100.000.00
obfuscate232300.9000.000100.000.00
obfuscate212100.6050.000100.000.00
obfuscate19190-1.3840.000100.000.00
obfuscate201550.6737.30075.0025.00
obfuscate141400.9140.000100.000.00
obfuscate13130-6.5000.000100.000.00
obfuscate13130-7.4460.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate201550.6737.30075.0025.00
obfuscate972-14.30010.75077.7822.22
obfuscate353410.33511.00097.142.86
obfuscate121111.70010.00091.678.33
obfuscate2111.70010.40050.0050.00
obfuscate232300.9000.000100.000.00
obfuscate212100.6050.000100.000.00
obfuscate28280-9.9290.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate2201.0500.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-95.4000.000100.000.00
obfuscate660-80.9330.000100.000.00
obfuscate12120-15.7580.000100.000.00
obfuscate972-14.30010.75077.7822.22
obfuscate2042040-13.6670.000100.000.00
obfuscate880-12.3000.000100.000.00
obfuscate28280-9.9290.000100.000.00
obfuscate13130-7.4460.000100.000.00
obfuscate13130-6.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate353410.33511.00097.142.86
obfuscate972-14.30010.75077.7822.22
obfuscate2111.70010.40050.0050.00
obfuscate121111.70010.00091.678.33
obfuscate201550.6737.30075.0025.00
obfuscate232300.9000.000100.000.00
obfuscate212100.6050.000100.000.00
obfuscate28280-9.9290.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate2201.0500.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate232300.9000.000100.000.00
obfuscate212100.6050.000100.000.00
obfuscate28280-9.9290.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate2201.0500.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate19190-1.3840.000100.000.00
obfuscate8801.6630.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate770-1.1570.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.70010.40050.0050.00
obfuscate201550.6737.30075.0025.00
obfuscate972-14.30010.75077.7822.22
obfuscate121111.70010.00091.678.33
obfuscate353410.33511.00097.142.86
obfuscate232300.9000.000100.000.00
obfuscate212100.6050.000100.000.00
obfuscate28280-9.9290.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate2201.0500.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.3 var:
Mon Jul 1 21:11:16 2019; Spam; 14.3; obfuscate; M Wanczyk ; JUNK Donation to you..; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Mon Jul 1 14:53:19 2019; Mail; -102.4; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0197 -- no payment due; ...

10 st Spam och 561 st Ham ger totalt 571 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jul 2 11:37:00 EDT 2019