&Nu Status


Mail log för Juli - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9398937424-10.9429.16799.740.26
obfuscate87086280.4069.37599.080.92
obfuscate83781918-2.91110.50097.852.15
obfuscate733705280.8079.32196.183.82
obfuscate72068436-2.8488.66795.005.00
obfuscate4724720-12.3790.000100.000.00
obfuscate450436140.4279.92996.893.11
obfuscate435418170.00512.35396.093.91
obfuscate4204137-0.73611.42998.331.67
obfuscate4114092-20.7098.50099.510.49
obfuscate38338210.71510.00099.740.26

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9398937424-10.9429.16799.740.26
obfuscate87086280.4069.37599.080.92
obfuscate83781918-2.91110.50097.852.15
obfuscate733705280.8079.32196.183.82
obfuscate72068436-2.8488.66795.005.00
obfuscate4724720-12.3790.000100.000.00
obfuscate450436140.4279.92996.893.11
obfuscate435418170.00512.35396.093.91
obfuscate4204137-0.73611.42998.331.67
obfuscate4114092-20.7098.50099.510.49
obfuscate38338210.71510.00099.740.26

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate72068436-2.8488.66795.005.00
obfuscate733705280.8079.32196.183.82
obfuscate9398937424-10.9429.16799.740.26
obfuscate83781918-2.91110.50097.852.15
obfuscate435418170.00512.35396.093.91
obfuscate450436140.4279.92996.893.11
obfuscate87086280.4069.37599.080.92
obfuscate4204137-0.73611.42998.331.67
obfuscate332851.03611.80084.8515.15
obfuscate1301255-1.1448.80096.153.85
obfuscate1531494-8.2757.75097.392.61

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-95.0000.000100.000.00
obfuscate79790-89.0630.000100.000.00
obfuscate72720-76.5420.000100.000.00
obfuscate17170-22.2350.000100.000.00
obfuscate4114092-20.7098.50099.510.49
obfuscate3403382-16.3648.00099.410.59
obfuscate2132130-15.4270.000100.000.00
obfuscate4724720-12.3790.000100.000.00
obfuscate9398937424-10.9429.16799.740.26
obfuscate1531494-8.2757.75097.392.61
obfuscate110-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3023002-2.84015.00099.340.66
obfuscate435418170.00512.35396.093.91
obfuscate332851.03611.80084.8515.15
obfuscate4204137-0.73611.42998.331.67
obfuscate252411.50011.00096.004.00
obfuscate83781918-2.91110.50097.852.15
obfuscate252231.63610.33388.0012.00
obfuscate6512.40010.00083.3316.67
obfuscate38338210.71510.00099.740.26
obfuscate4314.33310.00075.0025.00
obfuscate450436140.4279.92996.893.11

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate505001.4200.000100.000.00
obfuscate212101.4760.000100.000.00
obfuscate797900.6460.000100.000.00
obfuscate17117100.1750.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate20200-2.9500.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate79790-89.0630.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4131.0007.33325.0075.00
obfuscate5234.0008.00040.0060.00
obfuscate7344.3338.50042.8657.14
obfuscate4314.33310.00075.0025.00
obfuscate6512.40010.00083.3316.67
obfuscate332851.03611.80084.8515.15
obfuscate252231.63610.33388.0012.00
obfuscate312921.0346.00093.556.45
obfuscate161511.7336.00093.756.25
obfuscate72068436-2.8488.66795.005.00
obfuscate252411.50011.00096.004.00

Mest Spam med ratio 46.2 var:
Sun Jul 28 10:28:41 2019; Spam; 46.2; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK Csaino Welc0me Bouns 400 ;
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Thu Jul 18 17:58:53 2019; Mail; -106.8; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and mo...

201 st Spam och 18822 st Ham ger totalt 19023 st Mail (01% spam) till 87 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5672


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Aug 2 11:42:00 EDT 2019