&Nu Status


Mail log för 11 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2362360-16.0310.000100.000.00
obfuscate31310-6.6390.000100.000.00
obfuscate303001.0870.000100.000.00
obfuscate303000.5700.000100.000.00
obfuscate252320.4096.30092.008.00
obfuscate252500.9040.000100.000.00
obfuscate242400.4210.000100.000.00
obfuscate222111.1339.10095.454.55
obfuscate21210-0.2100.000100.000.00
obfuscate18180-21.8720.000100.000.00
obfuscate18180-14.9220.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2362360-16.0310.000100.000.00
obfuscate31310-6.6390.000100.000.00
obfuscate303001.0870.000100.000.00
obfuscate303000.5700.000100.000.00
obfuscate252500.9040.000100.000.00
obfuscate242400.4210.000100.000.00
obfuscate252320.4096.30092.008.00
obfuscate222111.1339.10095.454.55
obfuscate21210-0.2100.000100.000.00
obfuscate18180-21.8720.000100.000.00
obfuscate18180-14.9220.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00022.1570.00100.00
obfuscate252320.4096.30092.008.00
obfuscate222111.1339.10095.454.55
obfuscate2113.1008.80050.0050.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate770-0.8710.000100.000.00
obfuscate9901.3890.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2204.3500.000100.000.00
obfuscate6600.6330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.5000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate660-81.1000.000100.000.00
obfuscate550-77.1600.000100.000.00
obfuscate13130-24.6380.000100.000.00
obfuscate18180-21.8720.000100.000.00
obfuscate2362360-16.0310.000100.000.00
obfuscate18180-14.9220.000100.000.00
obfuscate13130-6.7150.000100.000.00
obfuscate31310-6.6390.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00022.1570.00100.00
obfuscate222111.1339.10095.454.55
obfuscate2113.1008.80050.0050.00
obfuscate252320.4096.30092.008.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate770-0.8710.000100.000.00
obfuscate9901.3890.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2204.3500.000100.000.00
obfuscate6600.6330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate770-0.8710.000100.000.00
obfuscate9901.3890.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2204.3500.000100.000.00
obfuscate6600.6330.000100.000.00
obfuscate2203.9000.000100.000.00
obfuscate303001.0870.000100.000.00
obfuscate6600.2170.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7070.00022.1570.00100.00
obfuscate2113.1008.80050.0050.00
obfuscate252320.4096.30092.008.00
obfuscate222111.1339.10095.454.55
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate770-0.8710.000100.000.00
obfuscate9901.3890.000100.000.00
obfuscate330-1.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2204.3500.000100.000.00
obfuscate6600.6330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.1 var:
Tue Jun 11 04:33:09 2019; Spam; 26.1; obfuscate; carinaeklund ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -108 var:
Tue Jun 11 15:05:23 2019; Mail; -108; obfuscate; Facebook ; Gavin Lucky wants to be friends on Facebook; ...

11 st Spam och 631 st Ham ger totalt 642 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.8727


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 12 11:37:00 EDT 2019