&Nu Status


Mail log för 10 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2342340-10.8950.000100.000.00
obfuscate323201.0000.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate262510.8046.30096.153.85
obfuscate242311.24830.90095.834.17
obfuscate222200.3090.000100.000.00
obfuscate20200-18.5900.000100.000.00
obfuscate20200-5.8200.000100.000.00
obfuscate151500.0730.000100.000.00
obfuscate141401.1070.000100.000.00
obfuscate131300.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2342340-10.8950.000100.000.00
obfuscate323201.0000.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate262510.8046.30096.153.85
obfuscate242311.24830.90095.834.17
obfuscate222200.3090.000100.000.00
obfuscate20200-18.5900.000100.000.00
obfuscate20200-5.8200.000100.000.00
obfuscate151500.0730.000100.000.00
obfuscate141401.1070.000100.000.00
obfuscate131300.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.9006.80080.0020.00
obfuscate242311.24830.90095.834.17
obfuscate651-1.0409.20083.3316.67
obfuscate262510.8046.30096.153.85
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate131300.8000.000100.000.00
obfuscate8801.6630.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate330-6.0000.000100.000.00
obfuscate2202.1000.000100.000.00
obfuscate323201.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.7000.000100.000.00
obfuscate880-86.1630.000100.000.00
obfuscate20200-18.5900.000100.000.00
obfuscate11110-17.5910.000100.000.00
obfuscate2342340-10.8950.000100.000.00
obfuscate10100-9.8500.000100.000.00
obfuscate12120-9.3170.000100.000.00
obfuscate330-6.0000.000100.000.00
obfuscate20200-5.8200.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate651-1.0409.20083.3316.67

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242311.24830.90095.834.17
obfuscate651-1.0409.20083.3316.67
obfuscate5410.9006.80080.0020.00
obfuscate262510.8046.30096.153.85
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate131300.8000.000100.000.00
obfuscate8801.6630.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate330-6.0000.000100.000.00
obfuscate2202.1000.000100.000.00
obfuscate323201.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate131300.8000.000100.000.00
obfuscate8801.6630.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate330-6.0000.000100.000.00
obfuscate2202.1000.000100.000.00
obfuscate323201.0000.000100.000.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate6602.3670.000100.000.00
obfuscate20200-18.5900.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.9006.80080.0020.00
obfuscate651-1.0409.20083.3316.67
obfuscate242311.24830.90095.834.17
obfuscate262510.8046.30096.153.85
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate131300.8000.000100.000.00
obfuscate8801.6630.000100.000.00
obfuscate26260-0.8920.000100.000.00
obfuscate330-6.0000.000100.000.00
obfuscate2202.1000.000100.000.00
obfuscate323201.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 30.9 var:
Mon Jun 10 01:24:21 2019; Spam; 30.9; obfuscate; norby jefferson ; JUNK Casiino Weclome Bnous 250 ; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Mon Jun 10 05:27:09 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTnUgw6RyIGR1IHbDpG4gbWU; ...

4 st Spam och 586 st Ham ger totalt 590 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 11 11:37:00 EDT 2019