&Nu Status


Mail log för 9 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2262260-4.5060.000100.000.00
obfuscate403820.1119.30095.005.00
obfuscate32311-3.12919.70096.883.12
obfuscate222110.90511.00095.454.55
obfuscate212100.4100.000100.000.00
obfuscate20182-6.60011.30090.0010.00
obfuscate161600.0810.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate151320.87717.20086.6713.33
obfuscate15150-13.6530.000100.000.00
obfuscate131301.4080.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2262260-4.5060.000100.000.00
obfuscate403820.1119.30095.005.00
obfuscate32311-3.12919.70096.883.12
obfuscate222110.90511.00095.454.55
obfuscate212100.4100.000100.000.00
obfuscate20182-6.60011.30090.0010.00
obfuscate161600.0810.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate15150-13.6530.000100.000.00
obfuscate151320.87717.20086.6713.33
obfuscate131301.4080.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20182-6.60011.30090.0010.00
obfuscate151320.87717.20086.6713.33
obfuscate403820.1119.30095.005.00
obfuscate32311-3.12919.70096.883.12
obfuscate222110.90511.00095.454.55
obfuscate440-24.9250.000100.000.00
obfuscate9901.2000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-97.5880.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate10100-39.5600.000100.000.00
obfuscate660-33.8170.000100.000.00
obfuscate330-32.0670.000100.000.00
obfuscate440-24.9250.000100.000.00
obfuscate15150-13.6530.000100.000.00
obfuscate770-12.8000.000100.000.00
obfuscate20182-6.60011.30090.0010.00
obfuscate220-6.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-3.12919.70096.883.12
obfuscate151320.87717.20086.6713.33
obfuscate20182-6.60011.30090.0010.00
obfuscate222110.90511.00095.454.55
obfuscate403820.1119.30095.005.00
obfuscate440-24.9250.000100.000.00
obfuscate9901.2000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-24.9250.000100.000.00
obfuscate9901.2000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate880-97.5880.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00
obfuscate131301.4080.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate151320.87717.20086.6713.33
obfuscate20182-6.60011.30090.0010.00
obfuscate403820.1119.30095.005.00
obfuscate222110.90511.00095.454.55
obfuscate32311-3.12919.70096.883.12
obfuscate440-24.9250.000100.000.00
obfuscate9901.2000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1103.6000.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 23.4 var:
Sun Jun 9 20:02:42 2019; Spam; 23.4; obfuscate; inglis zhishun ; JUNK Caisno Welocme Bonus 250 ; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sun Jun 9 14:01:08 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTWFkZWxlaW5lIExhZ2Vy; ...

8 st Spam och 554 st Ham ger totalt 562 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.2875


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 10 11:37:00 EDT 2019