&Nu Status


Mail log för 8 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2672670-4.5970.000100.000.00
obfuscate25250-7.7560.000100.000.00
obfuscate242400.2370.000100.000.00
obfuscate21210-0.5860.000100.000.00
obfuscate18180-6.0940.000100.000.00
obfuscate17170-5.6000.000100.000.00
obfuscate161601.1310.000100.000.00
obfuscate15150-15.1070.000100.000.00
obfuscate131300.6620.000100.000.00
obfuscate111101.1730.000100.000.00
obfuscate990-32.0670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2672670-4.5970.000100.000.00
obfuscate25250-7.7560.000100.000.00
obfuscate242400.2370.000100.000.00
obfuscate21210-0.5860.000100.000.00
obfuscate18180-6.0940.000100.000.00
obfuscate17170-5.6000.000100.000.00
obfuscate161601.1310.000100.000.00
obfuscate15150-15.1070.000100.000.00
obfuscate131300.6620.000100.000.00
obfuscate111101.1730.000100.000.00
obfuscate990-32.0670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2113.10016.80050.0050.00
obfuscate871-14.7148.00087.5012.50
obfuscate550-97.3200.000100.000.00
obfuscate8800.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate21210-0.5860.000100.000.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate242400.2370.000100.000.00
obfuscate770-12.8290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.7000.000100.000.00
obfuscate550-97.3200.000100.000.00
obfuscate990-32.0670.000100.000.00
obfuscate15150-15.1070.000100.000.00
obfuscate871-14.7148.00087.5012.50
obfuscate770-12.8290.000100.000.00
obfuscate880-11.8000.000100.000.00
obfuscate25250-7.7560.000100.000.00
obfuscate18180-6.0940.000100.000.00
obfuscate17170-5.6000.000100.000.00
obfuscate2672670-4.5970.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2113.10016.80050.0050.00
obfuscate871-14.7148.00087.5012.50
obfuscate550-97.3200.000100.000.00
obfuscate8800.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate21210-0.5860.000100.000.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate242400.2370.000100.000.00
obfuscate770-12.8290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-97.3200.000100.000.00
obfuscate8800.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate21210-0.5860.000100.000.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate242400.2370.000100.000.00
obfuscate770-12.8290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2672670-4.5970.000100.000.00
obfuscate550-1.4800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2113.10016.80050.0050.00
obfuscate871-14.7148.00087.5012.50
obfuscate550-97.3200.000100.000.00
obfuscate8800.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate21210-0.5860.000100.000.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00
obfuscate242400.2370.000100.000.00
obfuscate770-12.8290.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.8 var:
Sat Jun 8 03:59:32 2019; Spam; 16.8; obfuscate; Aleksandra Ozog ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Sat Jun 8 01:13:13 2019; Mail; -104.7; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

2 st Spam och 525 st Ham ger totalt 527 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 9 11:37:00 EDT 2019