&Nu Status


Mail log för 7 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2772770-6.9800.000100.000.00
obfuscate515100.6880.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate33312-6.2038.65093.946.06
obfuscate32311-6.91311.70096.883.12
obfuscate303000.8000.000100.000.00
obfuscate212100.6330.000100.000.00
obfuscate171701.3530.000100.000.00
obfuscate171700.1940.000100.000.00
obfuscate14140-28.0140.000100.000.00
obfuscate141311.03111.00092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2772770-6.9800.000100.000.00
obfuscate515100.6880.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate33312-6.2038.65093.946.06
obfuscate32311-6.91311.70096.883.12
obfuscate303000.8000.000100.000.00
obfuscate212100.6330.000100.000.00
obfuscate171701.3530.000100.000.00
obfuscate171700.1940.000100.000.00
obfuscate14140-28.0140.000100.000.00
obfuscate14140-0.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33312-6.2038.65093.946.06
obfuscate4311.03311.70075.0025.00
obfuscate141311.03111.00092.867.14
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate32311-6.91311.70096.883.12
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate101000.9600.000100.000.00
obfuscate171701.3530.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-74.8750.000100.000.00
obfuscate220-47.5000.000100.000.00
obfuscate14140-28.0140.000100.000.00
obfuscate880-11.6750.000100.000.00
obfuscate11110-10.1360.000100.000.00
obfuscate2772770-6.9800.000100.000.00
obfuscate32311-6.91311.70096.883.12
obfuscate33312-6.2038.65093.946.06
obfuscate110-6.1000.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4311.03311.70075.0025.00
obfuscate32311-6.91311.70096.883.12
obfuscate141311.03111.00092.867.14
obfuscate33312-6.2038.65093.946.06
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate101000.9600.000100.000.00
obfuscate171701.3530.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate101000.9600.000100.000.00
obfuscate171701.3530.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00
obfuscate14140-28.0140.000100.000.00
obfuscate2772770-6.9800.000100.000.00
obfuscate5500.6600.000100.000.00
obfuscate3300.3000.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate4311.03311.70075.0025.00
obfuscate141311.03111.00092.867.14
obfuscate33312-6.2038.65093.946.06
obfuscate32311-6.91311.70096.883.12
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate33330-5.4520.000100.000.00
obfuscate101000.9600.000100.000.00
obfuscate171701.3530.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Fri Jun 7 08:45:31 2019; Spam; 11.7; obfuscate; Tallink Silja Line ; JUNK windows-1252QUpp_till_30_pE5_sommarkryssningar; ...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Fri Jun 7 05:45:59 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVGhlYSBHcsO8bmVyIHZpbA; ...

6 st Spam och 681 st Ham ger totalt 687 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 8 11:37:00 EDT 2019