&Nu Status


Mail log för 6 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2542540-11.1210.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate303000.4070.000100.000.00
obfuscate272700.7190.000100.000.00
obfuscate22220-12.4680.000100.000.00
obfuscate21210-3.7330.000100.000.00
obfuscate18180-11.1330.000100.000.00
obfuscate171700.3470.000100.000.00
obfuscate151501.7470.000100.000.00
obfuscate151500.1930.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2542540-11.1210.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate303000.4070.000100.000.00
obfuscate272700.7190.000100.000.00
obfuscate22220-12.4680.000100.000.00
obfuscate21210-3.7330.000100.000.00
obfuscate18180-11.1330.000100.000.00
obfuscate171700.3470.000100.000.00
obfuscate151501.7470.000100.000.00
obfuscate151500.1930.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate303000.4070.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate21210-3.7330.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate4400.9000.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-97.5750.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00
obfuscate440-23.6250.000100.000.00
obfuscate990-22.3780.000100.000.00
obfuscate15150-19.4530.000100.000.00
obfuscate770-13.8570.000100.000.00
obfuscate22220-12.4680.000100.000.00
obfuscate18180-11.1330.000100.000.00
obfuscate2542540-11.1210.000100.000.00
obfuscate880-10.1880.000100.000.00
obfuscate35350-5.5200.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate303000.4070.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate21210-3.7330.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate4400.9000.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate303000.4070.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate21210-3.7330.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate4400.9000.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate303000.4070.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate2202.7000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate21210-3.7330.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate4400.9000.000100.000.00
obfuscate32320-0.1000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.2 var:
Thu Jun 6 17:36:19 2019; Spam; 10.2; obfuscate; Adrian ; JUNK UTF-8BS3JlZHl0eSBkbGEgZmlybSBpIG9zw7NiIHByeXdhdG55Y2ggLSBzenlia2...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Jun 6 02:06:33 2019; Mail; -104.7; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

1 st Spam och 629 st Ham ger totalt 630 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 7 11:37:00 EDT 2019