&Nu Status


Mail log för 5 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3953950-8.3050.000100.000.00
obfuscate48480-4.6020.000100.000.00
obfuscate414100.2800.000100.000.00
obfuscate333120.5269.65093.946.06
obfuscate30300-2.7930.000100.000.00
obfuscate28280-12.1890.000100.000.00
obfuscate202001.0850.000100.000.00
obfuscate202000.8000.000100.000.00
obfuscate191900.3740.000100.000.00
obfuscate191811.27211.40094.745.26
obfuscate18180-15.3610.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3953950-8.3050.000100.000.00
obfuscate48480-4.6020.000100.000.00
obfuscate414100.2800.000100.000.00
obfuscate333120.5269.65093.946.06
obfuscate30300-2.7930.000100.000.00
obfuscate28280-12.1890.000100.000.00
obfuscate202001.0850.000100.000.00
obfuscate202000.8000.000100.000.00
obfuscate191900.3740.000100.000.00
obfuscate18180-15.3610.000100.000.00
obfuscate191811.27211.40094.745.26

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate333120.5269.65093.946.06
obfuscate191811.27211.40094.745.26
obfuscate18180-15.3610.000100.000.00
obfuscate330-97.8000.000100.000.00
obfuscate202001.0850.000100.000.00
obfuscate28280-12.1890.000100.000.00
obfuscate111101.3000.000100.000.00
obfuscate770-40.8290.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.8000.000100.000.00
obfuscate110-96.8000.000100.000.00
obfuscate770-40.8290.000100.000.00
obfuscate11110-35.1450.000100.000.00
obfuscate18180-15.3610.000100.000.00
obfuscate28280-12.1890.000100.000.00
obfuscate990-11.5110.000100.000.00
obfuscate12120-8.4580.000100.000.00
obfuscate3953950-8.3050.000100.000.00
obfuscate11110-8.1000.000100.000.00
obfuscate220-5.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191811.27211.40094.745.26
obfuscate333120.5269.65093.946.06
obfuscate18180-15.3610.000100.000.00
obfuscate330-97.8000.000100.000.00
obfuscate202001.0850.000100.000.00
obfuscate28280-12.1890.000100.000.00
obfuscate111101.3000.000100.000.00
obfuscate770-40.8290.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-15.3610.000100.000.00
obfuscate330-97.8000.000100.000.00
obfuscate202001.0850.000100.000.00
obfuscate28280-12.1890.000100.000.00
obfuscate111101.3000.000100.000.00
obfuscate770-40.8290.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1000.000100.000.00
obfuscate48480-4.6020.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate333120.5269.65093.946.06
obfuscate191811.27211.40094.745.26
obfuscate18180-15.3610.000100.000.00
obfuscate330-97.8000.000100.000.00
obfuscate202001.0850.000100.000.00
obfuscate28280-12.1890.000100.000.00
obfuscate111101.3000.000100.000.00
obfuscate770-40.8290.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate4400.2000.000100.000.00
obfuscate11110-8.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.4 var:
Wed Jun 5 19:47:45 2019; Spam; 11.4; obfuscate; utf-8QFyndiq.se202D20Smart20shopping ; JUNK utf-8QE29AA1C2A012D20eller2022Dpack20ladd...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Wed Jun 5 00:45:24 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IFBlcm5pbGxhIA; ...

3 st Spam och 872 st Ham ger totalt 875 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.2333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 6 11:37:00 EDT 2019