&Nu Status


Mail log för 4 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4014001-7.1486.20099.750.25
obfuscate474700.7890.000100.000.00
obfuscate33330-0.1180.000100.000.00
obfuscate27270-3.6070.000100.000.00
obfuscate272700.8000.000100.000.00
obfuscate23221-8.55012.80095.654.35
obfuscate232300.9350.000100.000.00
obfuscate21210-13.5290.000100.000.00
obfuscate181800.6170.000100.000.00
obfuscate17170-10.6880.000100.000.00
obfuscate171701.0120.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4014001-7.1486.20099.750.25
obfuscate474700.7890.000100.000.00
obfuscate33330-0.1180.000100.000.00
obfuscate27270-3.6070.000100.000.00
obfuscate272700.8000.000100.000.00
obfuscate232300.9350.000100.000.00
obfuscate23221-8.55012.80095.654.35
obfuscate21210-13.5290.000100.000.00
obfuscate181800.6170.000100.000.00
obfuscate17170-10.6880.000100.000.00
obfuscate171701.0120.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate23221-8.55012.80095.654.35
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate4014001-7.1486.20099.750.25
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate33330-0.1180.000100.000.00
obfuscate181800.6170.000100.000.00
obfuscate111101.5270.000100.000.00
obfuscate27270-3.6070.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-83.2860.000100.000.00
obfuscate440-72.2750.000100.000.00
obfuscate440-22.7000.000100.000.00
obfuscate15150-13.9600.000100.000.00
obfuscate21210-13.5290.000100.000.00
obfuscate17170-10.6880.000100.000.00
obfuscate990-10.4110.000100.000.00
obfuscate23221-8.55012.80095.654.35
obfuscate4014001-7.1486.20099.750.25
obfuscate27270-3.6070.000100.000.00
obfuscate220-3.3500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-8.55012.80095.654.35
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate4014001-7.1486.20099.750.25
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate33330-0.1180.000100.000.00
obfuscate181800.6170.000100.000.00
obfuscate111101.5270.000100.000.00
obfuscate27270-3.6070.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate33330-0.1180.000100.000.00
obfuscate181800.6170.000100.000.00
obfuscate111101.5270.000100.000.00
obfuscate27270-3.6070.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate7702.2430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate23221-8.55012.80095.654.35
obfuscate4014001-7.1486.20099.750.25
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate2204.3000.000100.000.00
obfuscate33330-0.1180.000100.000.00
obfuscate181800.6170.000100.000.00
obfuscate111101.5270.000100.000.00
obfuscate27270-3.6070.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Tue Jun 4 03:31:13 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK Kivik har sista minuten-erbjudanden Helene; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Jun 4 00:06:33 2019; Mail; -104.7; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

4 st Spam och 804 st Ham ger totalt 808 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 5 11:37:00 EDT 2019