&Nu Status


Mail log för 3 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3473470-8.6640.000100.000.00
obfuscate373520.8068.85094.595.41
obfuscate333300.8300.000100.000.00
obfuscate33321-2.9946.30096.973.03
obfuscate303000.3870.000100.000.00
obfuscate27270-7.6930.000100.000.00
obfuscate19190-4.2260.000100.000.00
obfuscate19190-9.2530.000100.000.00
obfuscate181800.3830.000100.000.00
obfuscate161601.3370.000100.000.00
obfuscate141401.3210.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3473470-8.6640.000100.000.00
obfuscate373520.8068.85094.595.41
obfuscate333300.8300.000100.000.00
obfuscate33321-2.9946.30096.973.03
obfuscate303000.3870.000100.000.00
obfuscate27270-7.6930.000100.000.00
obfuscate19190-4.2260.000100.000.00
obfuscate19190-9.2530.000100.000.00
obfuscate181800.3830.000100.000.00
obfuscate161601.3370.000100.000.00
obfuscate141401.3210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate373520.8068.85094.595.41
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate33321-2.9946.30096.973.03
obfuscate3211.6006.00066.6733.33
obfuscate27270-7.6930.000100.000.00
obfuscate111102.2360.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.3210.000100.000.00
obfuscate880-0.2000.000100.000.00
obfuscate4401.9500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.3000.000100.000.00
obfuscate220-47.7500.000100.000.00
obfuscate330-30.0330.000100.000.00
obfuscate13130-14.7850.000100.000.00
obfuscate880-12.7380.000100.000.00
obfuscate19190-9.2530.000100.000.00
obfuscate13130-8.9690.000100.000.00
obfuscate3473470-8.6640.000100.000.00
obfuscate11110-8.5270.000100.000.00
obfuscate27270-7.6930.000100.000.00
obfuscate19190-4.2260.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate373520.8068.85094.595.41
obfuscate33321-2.9946.30096.973.03
obfuscate3211.6006.00066.6733.33
obfuscate27270-7.6930.000100.000.00
obfuscate111102.2360.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.3210.000100.000.00
obfuscate880-0.2000.000100.000.00
obfuscate4401.9500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27270-7.6930.000100.000.00
obfuscate111102.2360.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.3210.000100.000.00
obfuscate880-0.2000.000100.000.00
obfuscate4401.9500.000100.000.00
obfuscate181800.3830.000100.000.00
obfuscate101000.2700.000100.000.00
obfuscate330-0.1000.000100.000.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate3211.6006.00066.6733.33
obfuscate373520.8068.85094.595.41
obfuscate33321-2.9946.30096.973.03
obfuscate27270-7.6930.000100.000.00
obfuscate111102.2360.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate141401.3210.000100.000.00
obfuscate880-0.2000.000100.000.00
obfuscate4401.9500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.4 var:
Mon Jun 3 19:58:18 2019; Spam; 11.4; obfuscate; utf-8QFyndiq.se202D20Smart20shopping ; JUNK utf-8QF09F988EC2A0SolglasC3B6gon20frC3A5n...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Mon Jun 3 18:01:47 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; Wahyu Utomo wants to be friends on Facebook; ...

5 st Spam och 757 st Ham ger totalt 762 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 4 11:37:00 EDT 2019