&Nu Status


Mail log för 2 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2062060-9.9000.000100.000.00
obfuscate323200.0810.000100.000.00
obfuscate30291-6.27612.80096.673.33
obfuscate252410.78811.00096.004.00
obfuscate222110.84811.80095.454.55
obfuscate19172-5.6949.25089.4710.53
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate15150-32.9470.000100.000.00
obfuscate14140-0.3360.000100.000.00
obfuscate141401.2360.000100.000.00
obfuscate121200.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2062060-9.9000.000100.000.00
obfuscate323200.0810.000100.000.00
obfuscate30291-6.27612.80096.673.33
obfuscate252410.78811.00096.004.00
obfuscate222110.84811.80095.454.55
obfuscate19172-5.6949.25089.4710.53
obfuscate17170-0.1000.000100.000.00
obfuscate15150-32.9470.000100.000.00
obfuscate14140-0.3360.000100.000.00
obfuscate141401.2360.000100.000.00
obfuscate121200.8000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19172-5.6949.25089.4710.53
obfuscate222110.84811.80095.454.55
obfuscate321-1.3508.10066.6733.33
obfuscate252410.78811.00096.004.00
obfuscate30291-6.27612.80096.673.33
obfuscate2062060-9.9000.000100.000.00
obfuscate323200.0810.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate8801.3750.000100.000.00
obfuscate440-24.0250.000100.000.00
obfuscate660-47.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate110-97.1000.000100.000.00
obfuscate660-47.9000.000100.000.00
obfuscate15150-32.9470.000100.000.00
obfuscate660-32.6000.000100.000.00
obfuscate440-24.0250.000100.000.00
obfuscate2062060-9.9000.000100.000.00
obfuscate30291-6.27612.80096.673.33
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate19172-5.6949.25089.4710.53
obfuscate330-1.5330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30291-6.27612.80096.673.33
obfuscate222110.84811.80095.454.55
obfuscate252410.78811.00096.004.00
obfuscate19172-5.6949.25089.4710.53
obfuscate321-1.3508.10066.6733.33
obfuscate2062060-9.9000.000100.000.00
obfuscate323200.0810.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate8801.3750.000100.000.00
obfuscate440-24.0250.000100.000.00
obfuscate660-47.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2062060-9.9000.000100.000.00
obfuscate323200.0810.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate8801.3750.000100.000.00
obfuscate440-24.0250.000100.000.00
obfuscate660-47.9000.000100.000.00
obfuscate4401.3250.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00
obfuscate1102.8000.000100.000.00
obfuscate5500.7600.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.3508.10066.6733.33
obfuscate19172-5.6949.25089.4710.53
obfuscate222110.84811.80095.454.55
obfuscate252410.78811.00096.004.00
obfuscate30291-6.27612.80096.673.33
obfuscate2062060-9.9000.000100.000.00
obfuscate323200.0810.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate8801.3750.000100.000.00
obfuscate440-24.0250.000100.000.00
obfuscate660-47.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Sun Jun 2 03:45:07 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8BRHLDtm1yZXNhbiDDpHIgYmFyYSBlbiBib2tuaW5nIGJvcnQsIEFubmEtS2F...
Mest Ham med ratio -106.2 var:
Sun Jun 2 17:27:47 2019; Mail; -106.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGrDpGxwIGRpbmEgdsOkbm4; ...

6 st Spam och 505 st Ham ger totalt 511 st Mail (01% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 3 11:37:00 EDT 2019