&Nu Status


Mail log för 1 Juni - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2282280-12.6820.000100.000.00
obfuscate28280-7.5820.000100.000.00
obfuscate262510.92814.80096.153.85
obfuscate17170-12.1350.000100.000.00
obfuscate16160-0.4060.000100.000.00
obfuscate16160-12.1690.000100.000.00
obfuscate161601.2620.000100.000.00
obfuscate151500.1200.000100.000.00
obfuscate141401.6290.000100.000.00
obfuscate11110-17.4640.000100.000.00
obfuscate101001.7100.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2282280-12.6820.000100.000.00
obfuscate28280-7.5820.000100.000.00
obfuscate262510.92814.80096.153.85
obfuscate17170-12.1350.000100.000.00
obfuscate16160-0.4060.000100.000.00
obfuscate16160-12.1690.000100.000.00
obfuscate161601.2620.000100.000.00
obfuscate151500.1200.000100.000.00
obfuscate141401.6290.000100.000.00
obfuscate11110-17.4640.000100.000.00
obfuscate101001.7100.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262510.92814.80096.153.85
obfuscate321-47.2007.60066.6733.33
obfuscate16160-0.4060.000100.000.00
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate110-98.3000.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2203.2000.000100.000.00
obfuscate330-64.7000.000100.000.00
obfuscate101001.7100.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.3000.000100.000.00
obfuscate330-97.3000.000100.000.00
obfuscate330-64.7000.000100.000.00
obfuscate321-47.2007.60066.6733.33
obfuscate550-38.7800.000100.000.00
obfuscate330-34.1670.000100.000.00
obfuscate550-20.0800.000100.000.00
obfuscate11110-17.4640.000100.000.00
obfuscate2282280-12.6820.000100.000.00
obfuscate16160-12.1690.000100.000.00
obfuscate17170-12.1350.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate262510.92814.80096.153.85
obfuscate321-47.2007.60066.6733.33
obfuscate16160-0.4060.000100.000.00
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate110-98.3000.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2203.2000.000100.000.00
obfuscate330-64.7000.000100.000.00
obfuscate101001.7100.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-0.4060.000100.000.00
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate110-98.3000.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2203.2000.000100.000.00
obfuscate330-64.7000.000100.000.00
obfuscate101001.7100.000100.000.00
obfuscate10100-2.0600.000100.000.00
obfuscate7701.8430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-47.2007.60066.6733.33
obfuscate262510.92814.80096.153.85
obfuscate16160-0.4060.000100.000.00
obfuscate3300.7330.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate110-98.3000.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate2203.2000.000100.000.00
obfuscate330-64.7000.000100.000.00
obfuscate101001.7100.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.8 var:
Sat Jun 1 08:13:04 2019; Spam; 14.8; obfuscate; Zandra ; JUNK hi Jansson; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Sat Jun 1 12:38:35 2019; Mail; -102.4; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0196 -- no payment due; ...

2 st Spam och 488 st Ham ger totalt 490 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 2 11:37:00 EDT 2019