&Nu Status


Mail log för 15 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3953932-10.21116.20099.490.51
obfuscate50500-0.1000.000100.000.00
obfuscate474700.2910.000100.000.00
obfuscate35332-3.4556.35094.295.71
obfuscate34331-5.3276.40097.062.94
obfuscate2727037.8300.000100.000.00
obfuscate22220-17.1910.000100.000.00
obfuscate22211-0.31410.80095.454.55
obfuscate21210-4.0520.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate141400.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3953932-10.21116.20099.490.51
obfuscate50500-0.1000.000100.000.00
obfuscate474700.2910.000100.000.00
obfuscate34331-5.3276.40097.062.94
obfuscate35332-3.4556.35094.295.71
obfuscate2727037.8300.000100.000.00
obfuscate22220-17.1910.000100.000.00
obfuscate22211-0.31410.80095.454.55
obfuscate21210-4.0520.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate141400.9000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate35332-3.4556.35094.295.71
obfuscate3953932-10.21116.20099.490.51
obfuscate34331-5.3276.40097.062.94
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate22211-0.31410.80095.454.55
obfuscate3210.95010.80066.6733.33
obfuscate2200.2500.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8100.000100.000.00
obfuscate6600.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.9330.000100.000.00
obfuscate770-69.2140.000100.000.00
obfuscate11110-27.8180.000100.000.00
obfuscate22220-17.1910.000100.000.00
obfuscate12120-15.8830.000100.000.00
obfuscate3953932-10.21116.20099.490.51
obfuscate34331-5.3276.40097.062.94
obfuscate21210-4.0520.000100.000.00
obfuscate220-3.5000.000100.000.00
obfuscate35332-3.4556.35094.295.71
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3953932-10.21116.20099.490.51
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate22211-0.31410.80095.454.55
obfuscate3210.95010.80066.6733.33
obfuscate34331-5.3276.40097.062.94
obfuscate35332-3.4556.35094.295.71
obfuscate2200.2500.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8100.000100.000.00
obfuscate6600.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.2500.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8100.000100.000.00
obfuscate6600.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate2201.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-96.9330.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate121200.3250.000100.000.00
obfuscate770-69.2140.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.0000.00100.00
obfuscate3210.95010.80066.6733.33
obfuscate35332-3.4556.35094.295.71
obfuscate22211-0.31410.80095.454.55
obfuscate34331-5.3276.40097.062.94
obfuscate3953932-10.21116.20099.490.51
obfuscate2200.2500.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8100.000100.000.00
obfuscate6600.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.1 var:
Wed May 15 12:48:29 2019; Spam; 26.1; obfuscate; NOREPLY@O21O.INFO ; JUNK UTF-8BVmkgaGrDpGxwZXIgZGlnIGF0dCBoaXR0YSBkaW4gZHLDtm1ib3N0YWQgaS...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Wed May 15 13:11:11 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8BV2lsbGlhbSBSb2xhbmQg; ...

8 st Spam och 851 st Ham ger totalt 859 st Mail (00% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7625


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 16 11:37:00 EDT 2019