&Nu Status


Mail log för 14 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2882880-13.9800.000100.000.00
obfuscate54522-2.0799.70096.303.70
obfuscate373700.4190.000100.000.00
obfuscate34340-5.4710.000100.000.00
obfuscate323200.3030.000100.000.00
obfuscate30300-2.7500.000100.000.00
obfuscate28280-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-0.5180.000100.000.00
obfuscate22220-12.7640.000100.000.00
obfuscate212010.75511.00095.244.76
obfuscate202000.9800.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2882880-13.9800.000100.000.00
obfuscate54522-2.0799.70096.303.70
obfuscate373700.4190.000100.000.00
obfuscate34340-5.4710.000100.000.00
obfuscate323200.3030.000100.000.00
obfuscate30300-2.7500.000100.000.00
obfuscate28280-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-0.5180.000100.000.00
obfuscate22220-12.7640.000100.000.00
obfuscate202000.9800.000100.000.00
obfuscate212010.75511.00095.244.76

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate54522-2.0799.70096.303.70
obfuscate9810.38719.40088.8911.11
obfuscate4313.9338.40075.0025.00
obfuscate212010.75511.00095.244.76
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate30300-2.7500.000100.000.00
obfuscate28280-0.1000.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate5500.5200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-81.2670.000100.000.00
obfuscate220-48.4500.000100.000.00
obfuscate14140-20.1000.000100.000.00
obfuscate2882880-13.9800.000100.000.00
obfuscate22220-12.7640.000100.000.00
obfuscate34340-5.4710.000100.000.00
obfuscate30300-2.7500.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate54522-2.0799.70096.303.70
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9810.38719.40088.8911.11
obfuscate212010.75511.00095.244.76
obfuscate54522-2.0799.70096.303.70
obfuscate4313.9338.40075.0025.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate30300-2.7500.000100.000.00
obfuscate28280-0.1000.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate5500.5200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate30300-2.7500.000100.000.00
obfuscate28280-0.1000.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate5500.5200.000100.000.00
obfuscate660-81.2670.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate220-48.4500.000100.000.00
obfuscate2882880-13.9800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4313.9338.40075.0025.00
obfuscate9810.38719.40088.8911.11
obfuscate212010.75511.00095.244.76
obfuscate54522-2.0799.70096.303.70
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate30300-2.7500.000100.000.00
obfuscate28280-0.1000.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate5500.5200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.4 var:
Tue May 14 13:39:59 2019; Spam; 19.4; obfuscate; ; JUNK ivar; ...
Mest Ham med ratio -105.9 var:
Tue May 14 00:16:03 2019; Mail; -105.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBKb2FraW0gTWFkc2Vu; ...

5 st Spam och 767 st Ham ger totalt 772 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.6400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 15 11:37:00 EDT 2019