&Nu Status


Mail log för 13 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2992981-15.7056.40099.670.33
obfuscate44440-0.1000.000100.000.00
obfuscate313010.22011.30096.773.23
obfuscate31310-2.5550.000100.000.00
obfuscate302730.3527.83390.0010.00
obfuscate30273-3.49611.16790.0010.00
obfuscate21210-1.4710.000100.000.00
obfuscate191901.1470.000100.000.00
obfuscate19190-0.0630.000100.000.00
obfuscate18180-4.7890.000100.000.00
obfuscate18180-0.3670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2992981-15.7056.40099.670.33
obfuscate44440-0.1000.000100.000.00
obfuscate31310-2.5550.000100.000.00
obfuscate313010.22011.30096.773.23
obfuscate302730.3527.83390.0010.00
obfuscate30273-3.49611.16790.0010.00
obfuscate21210-1.4710.000100.000.00
obfuscate191901.1470.000100.000.00
obfuscate19190-0.0630.000100.000.00
obfuscate18180-4.7890.000100.000.00
obfuscate18180-0.3670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate302730.3527.83390.0010.00
obfuscate30273-3.49611.16790.0010.00
obfuscate313010.22011.30096.773.23
obfuscate2992981-15.7056.40099.670.33
obfuscate111101.1730.000100.000.00
obfuscate191901.1470.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate10100-1.0200.000100.000.00
obfuscate18180-4.7890.000100.000.00
obfuscate12120-24.4920.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-97.5750.000100.000.00
obfuscate440-95.5500.000100.000.00
obfuscate12120-24.4920.000100.000.00
obfuscate12120-23.7080.000100.000.00
obfuscate2992981-15.7056.40099.670.33
obfuscate16160-6.0190.000100.000.00
obfuscate18180-4.7890.000100.000.00
obfuscate30273-3.49611.16790.0010.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate31310-2.5550.000100.000.00
obfuscate21210-1.4710.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313010.22011.30096.773.23
obfuscate30273-3.49611.16790.0010.00
obfuscate302730.3527.83390.0010.00
obfuscate2992981-15.7056.40099.670.33
obfuscate111101.1730.000100.000.00
obfuscate191901.1470.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate10100-1.0200.000100.000.00
obfuscate18180-4.7890.000100.000.00
obfuscate12120-24.4920.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111101.1730.000100.000.00
obfuscate191901.1470.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate10100-1.0200.000100.000.00
obfuscate18180-4.7890.000100.000.00
obfuscate12120-24.4920.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate660-0.6170.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate4400.0250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate302730.3527.83390.0010.00
obfuscate30273-3.49611.16790.0010.00
obfuscate313010.22011.30096.773.23
obfuscate2992981-15.7056.40099.670.33
obfuscate111101.1730.000100.000.00
obfuscate191901.1470.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate10100-1.0200.000100.000.00
obfuscate18180-4.7890.000100.000.00
obfuscate12120-24.4920.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.2 var:
Mon May 13 05:51:51 2019; Spam; 15.2; obfuscate; Kundservice ; JUNK UTF-8QJC3A4mfC3B6r20lC3A5n20och20rC3A4ntor; ...
Mest Ham med ratio -105.9 var:
Mon May 13 00:08:47 2019; Mail; -105.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBNYXJpZSBNaWEgS3Jv; ...

8 st Spam och 726 st Ham ger totalt 734 st Mail (01% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3375


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 14 11:37:00 EDT 2019