&Nu Status


Mail log för 12 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2742740-12.8870.000100.000.00
obfuscate33321-5.17211.60096.973.03
obfuscate292900.7100.000100.000.00
obfuscate24231-0.04312.80095.834.17
obfuscate242310.17411.00095.834.17
obfuscate20200-9.1050.000100.000.00
obfuscate191901.0470.000100.000.00
obfuscate19190-0.1000.000100.000.00
obfuscate18171-5.70015.90094.445.56
obfuscate171701.7820.000100.000.00
obfuscate16160-0.4190.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2742740-12.8870.000100.000.00
obfuscate33321-5.17211.60096.973.03
obfuscate292900.7100.000100.000.00
obfuscate24231-0.04312.80095.834.17
obfuscate242310.17411.00095.834.17
obfuscate20200-9.1050.000100.000.00
obfuscate191901.0470.000100.000.00
obfuscate19190-0.1000.000100.000.00
obfuscate18171-5.70015.90094.445.56
obfuscate171701.7820.000100.000.00
obfuscate16160-0.4190.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33321-5.17211.60096.973.03
obfuscate24231-0.04312.80095.834.17
obfuscate242310.17411.00095.834.17
obfuscate18171-5.70015.90094.445.56
obfuscate440-2.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate191901.0470.000100.000.00
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.3000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate990-54.0000.000100.000.00
obfuscate220-49.7500.000100.000.00
obfuscate660-49.1670.000100.000.00
obfuscate550-19.3600.000100.000.00
obfuscate2742740-12.8870.000100.000.00
obfuscate990-10.5780.000100.000.00
obfuscate20200-9.1050.000100.000.00
obfuscate18171-5.70015.90094.445.56
obfuscate33321-5.17211.60096.973.03

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-5.70015.90094.445.56
obfuscate24231-0.04312.80095.834.17
obfuscate33321-5.17211.60096.973.03
obfuscate242310.17411.00095.834.17
obfuscate440-2.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate191901.0470.000100.000.00
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-2.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate191901.0470.000100.000.00
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00
obfuscate110-98.3000.000100.000.00
obfuscate3302.1670.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-5.70015.90094.445.56
obfuscate24231-0.04312.80095.834.17
obfuscate242310.17411.00095.834.17
obfuscate33321-5.17211.60096.973.03
obfuscate440-2.0250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate191901.0470.000100.000.00
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.9 var:
Sun May 12 23:19:25 2019; Spam; 15.9; obfuscate; utf-8q22Google_IncorporationC2AE22_3Cgronewol40fas2Eharvard2E; JUNK Google 2019 Official Notification Letter; ...
Mest Ham med ratio -105.9 var:
Sun May 12 02:05:00 2019; Mail; -105.9; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JRpCBUaG9tYXMgTGluZG9m; ...

4 st Spam och 578 st Ham ger totalt 582 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.8250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 13 11:37:00 EDT 2019