&Nu Status


Mail log för 11 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053050-8.6550.000100.000.00
obfuscate30300-6.2600.000100.000.00
obfuscate29281-3.88914.80096.553.45
obfuscate20200-0.1000.000100.000.00
obfuscate191900.5950.000100.000.00
obfuscate161420.5508.35087.5012.50
obfuscate141401.1710.000100.000.00
obfuscate14140-7.1930.000100.000.00
obfuscate121200.0330.000100.000.00
obfuscate11110-10.0730.000100.000.00
obfuscate10100-8.7900.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3053050-8.6550.000100.000.00
obfuscate30300-6.2600.000100.000.00
obfuscate29281-3.88914.80096.553.45
obfuscate20200-0.1000.000100.000.00
obfuscate191900.5950.000100.000.00
obfuscate161420.5508.35087.5012.50
obfuscate141401.1710.000100.000.00
obfuscate14140-7.1930.000100.000.00
obfuscate121200.0330.000100.000.00
obfuscate11110-10.0730.000100.000.00
obfuscate10100-8.7900.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161420.5508.35087.5012.50
obfuscate29281-3.88914.80096.553.45
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate660-0.5170.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-47.8500.000100.000.00
obfuscate141401.1710.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate770-55.8140.000100.000.00
obfuscate440-49.2750.000100.000.00
obfuscate660-47.8500.000100.000.00
obfuscate880-35.6250.000100.000.00
obfuscate990-21.3110.000100.000.00
obfuscate770-13.6570.000100.000.00
obfuscate11110-10.0730.000100.000.00
obfuscate10100-8.7900.000100.000.00
obfuscate3053050-8.6550.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-3.88914.80096.553.45
obfuscate161420.5508.35087.5012.50
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate660-0.5170.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-47.8500.000100.000.00
obfuscate141401.1710.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate660-0.5170.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-47.8500.000100.000.00
obfuscate141401.1710.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate880-35.6250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161420.5508.35087.5012.50
obfuscate29281-3.88914.80096.553.45
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate660-0.5170.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate6604.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate660-47.8500.000100.000.00
obfuscate141401.1710.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.8 var:
Sat May 11 15:44:57 2019; Spam; 14.8; obfuscate; Reinhold G. ; JUNK UTF-8QVC3A4lkommen2120Inloggning20aktivering20; ...
Mest Ham med ratio -107.8 var:
Sat May 11 02:23:47 2019; Mail; -107.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IE1hcnRpbiBCZQ; ...

3 st Spam och 593 st Ham ger totalt 596 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 12 11:37:00 EDT 2019