&Nu Status


Mail log för 10 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3943931-10.2476.10099.750.25
obfuscate424110.68311.00097.622.38
obfuscate363510.4436.10097.222.78
obfuscate32293-9.7078.40090.629.38
obfuscate29290-6.5690.000100.000.00
obfuscate292900.6310.000100.000.00
obfuscate212010.38511.00095.244.76
obfuscate191810.34410.20094.745.26
obfuscate16160-18.0870.000100.000.00
obfuscate151500.3400.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3943931-10.2476.10099.750.25
obfuscate424110.68311.00097.622.38
obfuscate363510.4436.10097.222.78
obfuscate29290-6.5690.000100.000.00
obfuscate292900.6310.000100.000.00
obfuscate32293-9.7078.40090.629.38
obfuscate212010.38511.00095.244.76
obfuscate191810.34410.20094.745.26
obfuscate16160-18.0870.000100.000.00
obfuscate151500.3400.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32293-9.7078.40090.629.38
obfuscate363510.4436.10097.222.78
obfuscate2112.10012.80050.0050.00
obfuscate424110.68311.00097.622.38
obfuscate3943931-10.2476.10099.750.25
obfuscate191810.34410.20094.745.26
obfuscate212010.38511.00095.244.76
obfuscate2203.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5690.000100.000.00
obfuscate292900.6310.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.8250.000100.000.00
obfuscate220-48.5000.000100.000.00
obfuscate990-32.1560.000100.000.00
obfuscate16160-18.0870.000100.000.00
obfuscate12120-15.8250.000100.000.00
obfuscate3943931-10.2476.10099.750.25
obfuscate32293-9.7078.40090.629.38
obfuscate29290-6.5690.000100.000.00
obfuscate14140-6.3860.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.10012.80050.0050.00
obfuscate424110.68311.00097.622.38
obfuscate212010.38511.00095.244.76
obfuscate191810.34410.20094.745.26
obfuscate32293-9.7078.40090.629.38
obfuscate363510.4436.10097.222.78
obfuscate3943931-10.2476.10099.750.25
obfuscate2203.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5690.000100.000.00
obfuscate292900.6310.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2203.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5690.000100.000.00
obfuscate292900.6310.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate131300.4080.000100.000.00
obfuscate5501.7400.000100.000.00
obfuscate151500.3400.000100.000.00
obfuscate2200.8000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate2201.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.10012.80050.0050.00
obfuscate32293-9.7078.40090.629.38
obfuscate191810.34410.20094.745.26
obfuscate212010.38511.00095.244.76
obfuscate363510.4436.10097.222.78
obfuscate424110.68311.00097.622.38
obfuscate3943931-10.2476.10099.750.25
obfuscate2203.8500.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate29290-6.5690.000100.000.00
obfuscate292900.6310.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Fri May 10 04:11:41 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8B8JOkiBIZWxlbmUsIGhpdHRhIHByaXNlciBhdHQgcGFja2...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Fri May 10 01:24:26 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

9 st Spam och 811 st Ham ger totalt 820 st Mail (01% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1556


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat May 11 11:37:00 EDT 2019