&Nu Status


Mail log för 9 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4264242-9.9216.00099.530.47
obfuscate37370-5.0810.000100.000.00
obfuscate37343-0.4096.46791.898.11
obfuscate35350-0.1260.000100.000.00
obfuscate323200.0780.000100.000.00
obfuscate262600.7420.000100.000.00
obfuscate262600.5880.000100.000.00
obfuscate24231-7.89610.20095.834.17
obfuscate212100.7570.000100.000.00
obfuscate21210-17.4290.000100.000.00
obfuscate212100.9100.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4264242-9.9216.00099.530.47
obfuscate37370-5.0810.000100.000.00
obfuscate35350-0.1260.000100.000.00
obfuscate37343-0.4096.46791.898.11
obfuscate323200.0780.000100.000.00
obfuscate262600.7420.000100.000.00
obfuscate262600.5880.000100.000.00
obfuscate24231-7.89610.20095.834.17
obfuscate212100.7570.000100.000.00
obfuscate21210-17.4290.000100.000.00
obfuscate212100.9100.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37343-0.4096.46791.898.11
obfuscate4264242-9.9216.00099.530.47
obfuscate761-31.10011.70085.7114.29
obfuscate24231-7.89610.20095.834.17
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate6600.0670.000100.000.00
obfuscate121201.8920.000100.000.00
obfuscate10100-0.9500.000100.000.00
obfuscate16160-25.2060.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate770-28.1710.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-64.1830.000100.000.00
obfuscate761-31.10011.70085.7114.29
obfuscate770-28.1710.000100.000.00
obfuscate16160-25.2060.000100.000.00
obfuscate21210-17.4290.000100.000.00
obfuscate15150-13.6470.000100.000.00
obfuscate4264242-9.9216.00099.530.47
obfuscate24231-7.89610.20095.834.17
obfuscate37370-5.0810.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-31.10011.70085.7114.29
obfuscate24231-7.89610.20095.834.17
obfuscate37343-0.4096.46791.898.11
obfuscate4264242-9.9216.00099.530.47
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate6600.0670.000100.000.00
obfuscate121201.8920.000100.000.00
obfuscate10100-0.9500.000100.000.00
obfuscate16160-25.2060.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate770-28.1710.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate6600.0670.000100.000.00
obfuscate121201.8920.000100.000.00
obfuscate10100-0.9500.000100.000.00
obfuscate16160-25.2060.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate770-28.1710.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2200.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.1000.000100.000.00
obfuscate101001.6200.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-31.10011.70085.7114.29
obfuscate37343-0.4096.46791.898.11
obfuscate24231-7.89610.20095.834.17
obfuscate4264242-9.9216.00099.530.47
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate6600.0670.000100.000.00
obfuscate121201.8920.000100.000.00
obfuscate10100-0.9500.000100.000.00
obfuscate16160-25.2060.000100.000.00
obfuscate111101.0640.000100.000.00
obfuscate770-28.1710.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Thu May 9 13:46:58 2019; Spam; 11.7; obfuscate; no-reply@spotify.com; JUNK UTF-8Bw4V0ZXJzdMOkbGwgZGl0dCBTcG90aWZ5LWzDtnNlbm9yZA; ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Thu May 9 01:44:26 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

7 st Spam och 879 st Ham ger totalt 886 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6143


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri May 10 11:37:00 EDT 2019