&Nu Status


Mail log för 8 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4914901-8.1719.50099.800.20
obfuscate545220.5569.30096.303.70
obfuscate37370-0.2860.000100.000.00
obfuscate35350-5.5630.000100.000.00
obfuscate30300-2.8200.000100.000.00
obfuscate242400.7710.000100.000.00
obfuscate151500.4330.000100.000.00
obfuscate14140-0.0570.000100.000.00
obfuscate141401.1710.000100.000.00
obfuscate14140-0.4500.000100.000.00
obfuscate13130-21.5150.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4914901-8.1719.50099.800.20
obfuscate545220.5569.30096.303.70
obfuscate37370-0.2860.000100.000.00
obfuscate35350-5.5630.000100.000.00
obfuscate30300-2.8200.000100.000.00
obfuscate242400.7710.000100.000.00
obfuscate151500.4330.000100.000.00
obfuscate14140-0.0570.000100.000.00
obfuscate141401.1710.000100.000.00
obfuscate14140-0.4500.000100.000.00
obfuscate13130-21.5150.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate545220.5569.30096.303.70
obfuscate12111-17.1556.80091.678.33
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate4914901-8.1719.50099.800.20
obfuscate37370-0.2860.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate35350-5.5630.000100.000.00
obfuscate151500.4330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-97.4800.000100.000.00
obfuscate12120-25.2420.000100.000.00
obfuscate13130-21.5150.000100.000.00
obfuscate12111-17.1556.80091.678.33
obfuscate12120-16.1500.000100.000.00
obfuscate4914901-8.1719.50099.800.20
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate35350-5.5630.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate30300-2.8200.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate4914901-8.1719.50099.800.20
obfuscate545220.5569.30096.303.70
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate12111-17.1556.80091.678.33
obfuscate37370-0.2860.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate35350-5.5630.000100.000.00
obfuscate151500.4330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate37370-0.2860.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate35350-5.5630.000100.000.00
obfuscate151500.4330.000100.000.00
obfuscate3300.8000.000100.000.00
obfuscate14140-0.0570.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate141401.1710.000100.000.00
obfuscate550-97.4800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate12111-17.1556.80091.678.33
obfuscate545220.5569.30096.303.70
obfuscate4914901-8.1719.50099.800.20
obfuscate37370-0.2860.000100.000.00
obfuscate440-1.2500.000100.000.00
obfuscate5500.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate35350-5.5630.000100.000.00
obfuscate151500.4330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19 var:
Wed May 8 19:45:41 2019; Spam; 19; obfuscate; FBI ; JUNK utf-8qC384r_du_dC3B6d_eller_levande3F; ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Wed May 8 00:39:26 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

6 st Spam och 885 st Ham ger totalt 891 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.3500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu May 9 11:37:00 EDT 2019