&Nu Status


Mail log för 7 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4574570-10.5350.000100.000.00
obfuscate585350.70210.78091.388.62
obfuscate333210.45012.50096.973.03
obfuscate29290-13.0410.000100.000.00
obfuscate282800.0790.000100.000.00
obfuscate272611.0127.10096.303.70
obfuscate272611.21910.70096.303.70
obfuscate20200-0.1000.000100.000.00
obfuscate202001.1950.000100.000.00
obfuscate191901.3160.000100.000.00
obfuscate181712.13511.30094.445.56

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4574570-10.5350.000100.000.00
obfuscate585350.70210.78091.388.62
obfuscate333210.45012.50096.973.03
obfuscate29290-13.0410.000100.000.00
obfuscate282800.0790.000100.000.00
obfuscate272611.0127.10096.303.70
obfuscate272611.21910.70096.303.70
obfuscate20200-0.1000.000100.000.00
obfuscate202001.1950.000100.000.00
obfuscate191901.3160.000100.000.00
obfuscate171700.9180.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate585350.70210.78091.388.62
obfuscate272611.0127.10096.303.70
obfuscate761-0.33311.30085.7114.29
obfuscate1010.00024.8000.00100.00
obfuscate7610.8009.90085.7114.29
obfuscate761-1.50010.60085.7114.29
obfuscate181712.13511.30094.445.56
obfuscate272611.21910.70096.303.70
obfuscate333210.45012.50096.973.03
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate161510.0276.30093.756.25

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-73.7250.000100.000.00
obfuscate440-47.4500.000100.000.00
obfuscate29290-13.0410.000100.000.00
obfuscate4574570-10.5350.000100.000.00
obfuscate330-5.7000.000100.000.00
obfuscate110-5.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate761-1.50010.60085.7114.29
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate761-0.33311.30085.7114.29
obfuscate660-0.1500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00024.8000.00100.00
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate333210.45012.50096.973.03
obfuscate761-0.33311.30085.7114.29
obfuscate181712.13511.30094.445.56
obfuscate585350.70210.78091.388.62
obfuscate272611.21910.70096.303.70
obfuscate761-1.50010.60085.7114.29
obfuscate7610.8009.90085.7114.29
obfuscate272611.0127.10096.303.70
obfuscate161510.0276.30093.756.25

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate121200.2250.000100.000.00
obfuscate3303.3670.000100.000.00
obfuscate5500.2200.000100.000.00
obfuscate2203.9000.000100.000.00
obfuscate110-3.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate282800.0790.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate8800.6120.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00024.8000.00100.00
obfuscate1010.00012.8000.00100.00
obfuscate761-0.33311.30085.7114.29
obfuscate7610.8009.90085.7114.29
obfuscate761-1.50010.60085.7114.29
obfuscate585350.70210.78091.388.62
obfuscate161510.0276.30093.756.25
obfuscate181712.13511.30094.445.56
obfuscate272611.0127.10096.303.70
obfuscate272611.21910.70096.303.70
obfuscate333210.45012.50096.973.03

Mest Spam med ratio 24.8 var:
Tue May 7 17:29:14 2019; Spam; 24.8; obfuscate; ; JUNK lirarn; ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Tue May 7 02:17:46 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

15 st Spam och 892 st Ham ger totalt 907 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.4133


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed May 8 11:37:00 EDT 2019