&Nu Status


Mail log för 6 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4804800-10.1930.000100.000.00
obfuscate353500.4660.000100.000.00
obfuscate323200.1090.000100.000.00
obfuscate31301-2.64721.70096.773.23
obfuscate262601.0620.000100.000.00
obfuscate191900.9950.000100.000.00
obfuscate181800.4890.000100.000.00
obfuscate161601.0000.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate141311.03111.00092.867.14
obfuscate14140-6.2290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4804800-10.1930.000100.000.00
obfuscate353500.4660.000100.000.00
obfuscate323200.1090.000100.000.00
obfuscate31301-2.64721.70096.773.23
obfuscate262601.0620.000100.000.00
obfuscate191900.9950.000100.000.00
obfuscate181800.4890.000100.000.00
obfuscate161601.0000.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate14140-6.2290.000100.000.00
obfuscate141311.03111.00092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141311.03111.00092.867.14
obfuscate3212.35011.30066.6733.33
obfuscate31301-2.64721.70096.773.23
obfuscate1010.00011.3000.00100.00
obfuscate101000.1200.000100.000.00
obfuscate660-16.4330.000100.000.00
obfuscate8801.0250.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate2204.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate191900.9950.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate440-48.5500.000100.000.00
obfuscate440-48.3750.000100.000.00
obfuscate990-32.8560.000100.000.00
obfuscate660-16.4330.000100.000.00
obfuscate4804800-10.1930.000100.000.00
obfuscate14140-6.2290.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate31301-2.64721.70096.773.23
obfuscate660-1.1170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31301-2.64721.70096.773.23
obfuscate3212.35011.30066.6733.33
obfuscate1010.00011.3000.00100.00
obfuscate141311.03111.00092.867.14
obfuscate101000.1200.000100.000.00
obfuscate660-16.4330.000100.000.00
obfuscate8801.0250.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate2204.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate191900.9950.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101000.1200.000100.000.00
obfuscate660-16.4330.000100.000.00
obfuscate8801.0250.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate2204.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate191900.9950.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate262601.0620.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate5501.3400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.3000.00100.00
obfuscate3212.35011.30066.6733.33
obfuscate141311.03111.00092.867.14
obfuscate31301-2.64721.70096.773.23
obfuscate101000.1200.000100.000.00
obfuscate660-16.4330.000100.000.00
obfuscate8801.0250.000100.000.00
obfuscate15150-0.1000.000100.000.00
obfuscate2204.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate191900.9950.000100.000.00

Mest Spam med ratio 21.7 var:
Mon May 6 08:36:17 2019; Spam; 21.7; obfuscate; Tom Crist ; JUNK Hello My Dear Beneficiary You Are My Winner; ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Mon May 6 01:32:45 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

4 st Spam och 843 st Ham ger totalt 847 st Mail (00% spam) till 52 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.8250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue May 7 11:37:00 EDT 2019