&Nu Status


Mail log för 5 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3793790-17.0030.000100.000.00
obfuscate36360-2.4220.000100.000.00
obfuscate292810.43211.70096.553.45
obfuscate28271-3.0709.30096.433.57
obfuscate262510.97611.00096.153.85
obfuscate212101.7620.000100.000.00
obfuscate20191-4.34210.20095.005.00
obfuscate19190-9.6470.000100.000.00
obfuscate18180-0.1000.000100.000.00
obfuscate1414063.4570.000100.000.00
obfuscate141400.0570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3793790-17.0030.000100.000.00
obfuscate36360-2.4220.000100.000.00
obfuscate292810.43211.70096.553.45
obfuscate28271-3.0709.30096.433.57
obfuscate262510.97611.00096.153.85
obfuscate212101.7620.000100.000.00
obfuscate19190-9.6470.000100.000.00
obfuscate20191-4.34210.20095.005.00
obfuscate18180-0.1000.000100.000.00
obfuscate1414063.4570.000100.000.00
obfuscate141400.0570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-3.0709.30096.433.57
obfuscate262510.97611.00096.153.85
obfuscate292810.43211.70096.553.45
obfuscate20191-4.34210.20095.005.00
obfuscate4310.40012.80075.0025.00
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate6601.3670.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.8000.000100.000.00
obfuscate770-41.2570.000100.000.00
obfuscate770-28.2860.000100.000.00
obfuscate440-23.3250.000100.000.00
obfuscate3793790-17.0030.000100.000.00
obfuscate13130-14.9460.000100.000.00
obfuscate990-10.2440.000100.000.00
obfuscate19190-9.6470.000100.000.00
obfuscate20191-4.34210.20095.005.00
obfuscate28271-3.0709.30096.433.57
obfuscate36360-2.4220.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.40012.80075.0025.00
obfuscate292810.43211.70096.553.45
obfuscate262510.97611.00096.153.85
obfuscate20191-4.34210.20095.005.00
obfuscate28271-3.0709.30096.433.57
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate6601.3670.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate6601.3670.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00
obfuscate212101.7620.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00
obfuscate3304.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.40012.80075.0025.00
obfuscate20191-4.34210.20095.005.00
obfuscate262510.97611.00096.153.85
obfuscate28271-3.0709.30096.433.57
obfuscate292810.43211.70096.553.45
obfuscate1102.4000.000100.000.00
obfuscate1103.7000.000100.000.00
obfuscate6601.3670.000100.000.00
obfuscate4400.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Sun May 5 03:59:54 2019; Spam; 12.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK Christer the cheapest youll pay for great destinations; ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Sun May 5 01:24:26 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

5 st Spam och 706 st Ham ger totalt 711 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon May 6 11:37:00 EDT 2019