&Nu Status


Mail log för 4 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4504500-13.6060.000100.000.00
obfuscate30300-0.1000.000100.000.00
obfuscate30300-6.0330.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate191900.9630.000100.000.00
obfuscate15150-12.7400.000100.000.00
obfuscate131300.7620.000100.000.00
obfuscate12111-7.98211.70091.678.33
obfuscate111101.6360.000100.000.00
obfuscate990-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-32.5440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4504500-13.6060.000100.000.00
obfuscate30300-0.1000.000100.000.00
obfuscate30300-6.0330.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate191900.9630.000100.000.00
obfuscate15150-12.7400.000100.000.00
obfuscate131300.7620.000100.000.00
obfuscate12111-7.98211.70091.678.33
obfuscate111101.6360.000100.000.00
obfuscate990-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-32.5440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-29.3299.10087.5012.50
obfuscate5410.22521.70080.0020.00
obfuscate12111-7.98211.70091.678.33
obfuscate2111.70013.80050.0050.00
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate6510.68022.50083.3316.67
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate550-0.0200.000100.000.00
obfuscate30300-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.6000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate550-78.4800.000100.000.00
obfuscate220-49.2500.000100.000.00
obfuscate440-49.0250.000100.000.00
obfuscate880-35.7500.000100.000.00
obfuscate990-32.5440.000100.000.00
obfuscate871-29.3299.10087.5012.50
obfuscate4504500-13.6060.000100.000.00
obfuscate15150-12.7400.000100.000.00
obfuscate12111-7.98211.70091.678.33

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6510.68022.50083.3316.67
obfuscate5410.22521.70080.0020.00
obfuscate2111.70013.80050.0050.00
obfuscate12111-7.98211.70091.678.33
obfuscate871-29.3299.10087.5012.50
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate550-0.0200.000100.000.00
obfuscate30300-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate550-0.0200.000100.000.00
obfuscate30300-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00
obfuscate131300.7620.000100.000.00
obfuscate550-78.4800.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate2111.70013.80050.0050.00
obfuscate5410.22521.70080.0020.00
obfuscate6510.68022.50083.3316.67
obfuscate871-29.3299.10087.5012.50
obfuscate12111-7.98211.70091.678.33
obfuscate3301.3000.000100.000.00
obfuscate26260-0.0920.000100.000.00
obfuscate550-0.0200.000100.000.00
obfuscate30300-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.5 var:
Sat May 4 02:54:43 2019; Spam; 22.5; obfuscate; horriganjohn ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Sat May 4 00:24:26 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Darren A Forsyth on Facebook ; Youre now friends with 2 others See their...

6 st Spam och 714 st Ham ger totalt 720 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.3667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun May 5 11:37:00 EDT 2019