&Nu Status


Mail log för 3 Maj - 2019

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4324311-11.7436.50099.770.23
obfuscate434210.6507.60097.672.33
obfuscate37370-0.0920.000100.000.00
obfuscate32320-5.5590.000100.000.00
obfuscate30246-3.5758.00080.0020.00
obfuscate252410.3717.60096.004.00
obfuscate19190-0.1000.000100.000.00
obfuscate19190-30.6050.000100.000.00
obfuscate19172-5.3249.30089.4710.53
obfuscate18180-10.9780.000100.000.00
obfuscate161511.8537.60093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4324311-11.7436.50099.770.23
obfuscate434210.6507.60097.672.33
obfuscate37370-0.0920.000100.000.00
obfuscate32320-5.5590.000100.000.00
obfuscate30246-3.5758.00080.0020.00
obfuscate252410.3717.60096.004.00
obfuscate19190-0.1000.000100.000.00
obfuscate19190-30.6050.000100.000.00
obfuscate18180-10.9780.000100.000.00
obfuscate19172-5.3249.30089.4710.53
obfuscate161511.8537.60093.756.25

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30246-3.5758.00080.0020.00
obfuscate19172-5.3249.30089.4710.53
obfuscate121110.0367.60091.678.33
obfuscate3210.6507.60066.6733.33
obfuscate161511.8537.60093.756.25
obfuscate252410.3717.60096.004.00
obfuscate4324311-11.7436.50099.770.23
obfuscate15141-0.3797.60093.336.67
obfuscate434210.6507.60097.672.33
obfuscate111010.44022.80090.919.09
obfuscate4311.9677.60075.0025.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-98.2000.000100.000.00
obfuscate110-97.2000.000100.000.00
obfuscate220-47.0000.000100.000.00
obfuscate19190-30.6050.000100.000.00
obfuscate4324311-11.7436.50099.770.23
obfuscate880-11.4380.000100.000.00
obfuscate18180-10.9780.000100.000.00
obfuscate32320-5.5590.000100.000.00
obfuscate19172-5.3249.30089.4710.53
obfuscate110-5.3000.000100.000.00
obfuscate30246-3.5758.00080.0020.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate111010.44022.80090.919.09
obfuscate19172-5.3249.30089.4710.53
obfuscate30246-3.5758.00080.0020.00
obfuscate121110.0367.60091.678.33
obfuscate3210.6507.60066.6733.33
obfuscate161511.8537.60093.756.25
obfuscate252410.3717.60096.004.00
obfuscate15141-0.3797.60093.336.67
obfuscate434210.6507.60097.672.33
obfuscate4311.9677.60075.0025.00
obfuscate4324311-11.7436.50099.770.23

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2203.9000.000100.000.00
obfuscate101000.7700.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate4404.3000.000100.000.00
obfuscate6602.0000.000100.000.00
obfuscate131301.9460.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate6600.5670.000100.000.00
obfuscate37370-0.0920.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3210.6507.60066.6733.33
obfuscate4311.9677.60075.0025.00
obfuscate30246-3.5758.00080.0020.00
obfuscate19172-5.3249.30089.4710.53
obfuscate111010.44022.80090.919.09
obfuscate121110.0367.60091.678.33
obfuscate15141-0.3797.60093.336.67
obfuscate161511.8537.60093.756.25
obfuscate252410.3717.60096.004.00
obfuscate434210.6507.60097.672.33
obfuscate4324311-11.7436.50099.770.23

Mest Spam med ratio 22.8 var:
Fri May 3 03:52:49 2019; Spam; 22.8; obfuscate; Booking.com ; JUNK UTF-8B8JaqiBPcGVuIHRoZSBkb29yIHRvIHlvdXIgcGVyZmVjdCBob2xpZG...
Mest Ham med ratio -106.3 var:
Fri May 3 05:31:50 2019; Mail; -106.3; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBNYWxpbiBGaXNjaGVy; ...

17 st Spam och 825 st Ham ger totalt 842 st Mail (02% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7706


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat May 4 11:37:00 EDT 2019